Cinas: Eşsesli sözcükleri birlikte kullanarak yapılan söz oyunu.