Bağfiil: Fiillerden oluşan cümlede belirteç olarak kullanılan fiil soylu sözcük.