Basmakalıp: Çok kullanılan hemen herkesçe bilinen sözlerin olduğu gibi kullanılması.