Belgesel Roman: Gerçek olaylara belgelere araştırma ve incelemeye dayanarak oluşturulan roman türü.