Bent: Bir şiirin 4 5 6 .... dizeli bölümlerinden her biri.