Halk şiirlerinin biçimsel özelliklerinden yararlanarak hece ölçüsüyle ulusal, epik, lirik şiirler yazmıştır. Manzum oyunlar da denemiş olan Kocatürk, bir sanatçı olmaktan çok, edebiyatla ilgili kitap ve araştırmalarıyla tanınmıştır.


Şiir Kitapları
Tunç Sesleri
Geçmiş Geceler
Bizim Türküler
Ergenekon

Oyunları
Yaman
Sanatkar

Araştırma-İnceleme Eserleri
Yeni Türk Edebiyatı
Divan Şiir Antolojisi
Türk Edebiyat Tarihi