Sabri Esat Siyavuşgil, (1907-1968) Şair, yazar, ansiklopedist.

İstanbul Erkek Muallim Mektebi, İstiklal Lisesi, Hukuk Fakültesi, Fransa'da Djon ve Lyon Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okudu. Felsefe öğretmenliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde psikoloji profesörü oldu.

Türk Psikoloji Derneği, Pen Kulüp başkanlığında bulundu.

Şiirlerini Güneş, Hayat, Muhit, Varlık, Meşale, Kültür ve Edebiyat dergilerinde; düzyazılarını Tan, Ulus, Yeni Sabah, Haber gazetelerinde yayınladı. Meydan Larousse'nin danışma kurulundaydı.

Ekspresyonistti ve Yedi Meşaleciler diye anılan akıma mensuptu. Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi, Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret, Kenan Hulusi, Sabri Esat'tan oluşan topluluk Yedi Meşale kitabını çıkarttı.

Eğitim, folklor, psikoloji, edebiyat, tiyatro konularında kültür yazıları yazan Sabri Esat Siyavuşgil, çevirmenliğiyle de tanındı, Edmond Rostand'tan 1942'de çevirdiği Cyrano de Bergerac oyunu eleştirmenlerce övgüyle karşılandı.

Varlık dergisinin 15 Ekim 1968 sayısı Sabri Esat Siyavuşgil özel sayısıdır.


Eserleri
Odalar ve Sofalar, 1933.
İstanbul'da Karagöz ve Karagözde İstanbul, 1938.
Karagöz, 1941. (Fransızcası 1951, İngilizce 1955)
Psikoloji ve Terbiye Bahisleri, 1940.
Roman ve Okuyucu, 1944.
Folklor ve Milli Hayat, 1943.
Un point sur la carte, 1962. (Sait Faik'in hikâyelerinin Fransızca çevirisi).
Cyrano de Bergerac, 1942. (Edmond Rostand'dan çeviri, manzum oyun).