Bozkurtların Ölümü, Hüseyin Nihal Atsız'ın Maltepe'de 13 Nisan 1946 saat 21:00'de yazmayı bitirdiği Göktürk Kağanlığı tarihinden bir bölümü ve Kür Şad Destanı'nı anlattığı romanıdır.

Roman, üniversiteli bir grup gencin bir arada sohbet ederken içlerinden edebiyatçı olanın hikâyeyi anlatmasıyla başlar.

Eser, Bozkurtlar Diriliyor romanının ilk bölümü niteliğindedir.

Uyarı: Yazının devamı, eserin konusu hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir.

Yapılan savaşlar ve birleşen boylar ile Göktürkler oldukça zenginleşirler. Fakat Çin Tang Hanedanlığı boş durmaz. Çuluk Kağan'ın Çinli hatunu İ-Çin Hatun kağanı ağular. Yerine geçen yeni kağan Kara Kağan da aynı hatunu alınca içten kırılmalar başlar.

Çuluk Kağan'ın küçük oğlu Kür Şad ve yandaşları baştan beri bu Çinli hatuna karşı kin beslerler. Fakat kağana karşı bir saygısızlık etmek, törelere aykırıdır. Çinli hatunun kardeşi de Türk ilinde çaşıtlık yapar ve Türklerin ahlâkını bozar.

Zamanla güçsüzleşen Göktürkler Çine yapılan son seferde yenilir ve esir düşerler. Uzun yıllar süren esarette Çinin baskılarına rağmen kimliklerini yitirmeyen Kür Şad ve 40 yandaşı Çinde ihtilal çıkarırlar. Çin sarayını basarak bağımsızlık arzularını haykırırlar.

İhtilal (Siganfu baskını) sırasında kaçan Kür Şad'ın konçuyu ve oğlu ileride kurulacak ikinci Göktürklerin tohumları olacaklardır. Kür Şad ve 40 çeri, kanlarının son damlasına kadar savaşırlar ve adlarını tarihe yazdırırlar. Ruhları Tanrı Dağı'na varır ve orada diğer Türk kahramanları beklerler.

Bölümler
Romanın Hikâyesi


Birinci Bölüm
1: 621 Yılında Bir Yaz Gecesi / 2: Bağatur Şad / 3: Kara Kağan / 4: Ötüken'in Keskin Nişancısı / 5: Tüng Yabgu Kağan'ın Elçileri / 6: Onbaşı Sançar / 7: Kineş / 8: Yargu / 9: Çalık / 10: Çalık İş Ardında / 11: Onbaşı Pars / 12: Çaşıt / 13: Budun Kızgın / 14: Akın / 15: Şen-King'in Öfkesi

İkinci Bölüm
1: Kıraç Ata / 2: Yüzbaşı BÖgü Alp / 3: Dönüş / 4: Bögü Alp'ın Yeni Yumuşu / 5: Yumru / 6: Elçiler / 7: Yolda / 8: Batı Kağanı / 9: Tüng Yabgu'nun Çerileriyle Karışlaşma / 10: Yamtar'ın Tartışması / 11: Ötüken Yolunda / 12: Almıla / 13: İ-çing Katun / 14: Bozkır Yasası / 15: Tulu Han / 16: Çüzülen Bilmece / 17: Şuphe / 18: Onbaşı Sülemiş / 19: Onbaşı Üçoğul / 20: Karakulan / 21: Kıtlık / 22: İsyan / 23: Yüzbaşı Yağmur / 24: Tanrı Türkler'e Kızıyor / 25: Bozgun / 26: Aldatmaca / 27: Tuzağın İçinde / 28: Son Gülüş

Üçüncü Bölüm
1: Bir Yıl Sonra / 2: Can Acısı ve Gönül Acısı / 3: Filozof Şen-ma / 4: Yamtar Filozof Oluyor / 5: Kuruntu / 6: Yamtar Uyanıyor / 7: Kıraç Ata'nın Söyledikleri Gerçekleşiyor / 8: Çin Türkler'in Ahlâkını Bozuyor / 9: Beş Yıl Sonra / 10: Yakarış / 11: İhtilâl / 12: Son

Çin kaynaklarında adı geçen karakterlerden esinlenmeler
İ-çing Katun - Yi Cheng
Çuluk Kağan - Çula Kağan (taht: 619-621)
Kara Kağan (Bağtur Şad) - Kieli Kağan (taht: 621-630)
Tulu Han (Yaşar Tigin) - Ashina Shibobi, Tuli Kağan (Tölis Kağan)
Kür Şad (Şu Tigin) - Ashina Jiesheshuai