Mehmet Eroğlu’nun, 10’uncu romanı “Belleğin Kış Uykusu”, yaşamın can sıkıcı, tahammül edilmez acılarına katlanma cesareti gösteren sıradan insana övgü niteliğini taşıyor.

257426 - Sıradan insana övgü...

Bir sabah uyandığınızda belleğinizin bomboş olduğunun, adınız dahil hiçbir şeyi hatırlamadığınızın farkına varsanız ne hissedersiniz? Sizi siz yapan anıların hiçbirinin zihninizdeki yerini korumadığını görseniz? Şaşkınlık, boşluk, anlamsızlık...

Peki, boş bir kovadan farksız olan belleğinizi tekrar kazanmak amacıyla yola çıkmaya; bir başka ifadeyle sizi o günlere taşıyan geçmişinizle yüzleşmeye hazır mısınız? Üstelik söz konusu yolculuk sırasında, acılarınızdan sıyrılma şansı da verilecek size...

Bu soruyu nasıl yanıtlarsınız bilinmez ama, bugüne kadar yayımlanan dokuz romanıyla geniş ve tutkulu bir okur kitlesine sahip olan Mehmet Eroğlu, onuncu romanı “Belleğin Kış Uykusu”nda yarattığı Bay M karakterini, benzer bir yolculuğa çıkardı bile. Hem de ne yolculuk. Geçmişle geleceğin, pişmanlıkla umudun, beklentiyle hayal kırıklığının iç içe geçtiği bu romanla ilgili anlatılacak çok şey var elbette. Ama biz burada susalım ve romanıyla ilgili bilgi almak üzere sözü kendisine bırakmadan önce, yine yazarın bir tespitiyle satırlarımızı sonlandıralım:
“Edebiyat, hayattan ve insandan söz etmek demektir. Daha doğrusu, hayat edinirken yazgısını değiştirmeye çalışan insandan... Edebiyat bize yaşamadığımız, yaşayamadığımız ya da yaşayıp da farkına varamadığımız hayatlar hediye eder.”

Öncelikle, kitaplarınızı okumaya, okuyup olay örgüsü içinde kendini kaybetmeye alışık biz okurları yeni romanınızla şaşırtma isteğinin nedenlerini öğrenebilir miyiz?

Olay örgüsüne biçim veren ana unsur, bir akşamüstü belleğini yitirmiş olarak uyanan Bay M’nin derin ve yönsüz şaşkınlığıdır. Bay M, belleğinin yanı sıra doğal olarak geçmişini de aramaya koyulur. Çünkü bellek insanın deneyimlerinin toplamı, yani geçmişidir. Ancak bu arayış, bir anlamda geleceğini de aramak, daha doğrusu biçimlendirmektir. Şaşırtıcı dediğiniz olay örgüsünün nedeni kahramanımızın bu geçmişe ve geleceğe yönelik, iki yönlü arayışıdır diyebiliriz. Tema açısından şaşırdığınızı sanmam. Çünkü tema benim ele aldığım temalardan. Bu durumda geriye kahraman kalıyor. Evet, olsa olsa kahraman size yadırgatıcı gelmiştir. Haklısınız, Bay M’nin şimdiye kadar yarattığım kahramanların arasında -benin tabirimle serüvene yakın bir hayatı olmayan birisi olarak- aykırı bir duruşu var. Bay M, gündelik yaşamda çevremizde rastlayabileceğimiz birisi. Ama Bay M gibi tekdüze, olağan yaşamın can sıkıcı, zaman zaman da tahammül edilmez acılarına katlanarak yaşayanlar da aslında birer kahraman sayılmazlar mı? Şunu söyleyebiliriz: “Belleğin Kış Uykusu” sıradan insana borçlu olduğumuz bir övgüdür.

“Özgür olmak, her şeyden önce cesaret ister. Çünkü özgürlüğünüzü neredeyse her gün yeniden kazanmak zorundasınız. Ama en zor, dolayısıyla en saf özgürlük, insanın kendisini bencil özgürlük tutkusunun köleliğinden kurtarabilmesidir.”

Bellek, anıların, edinilen bilgilerin ve tecrübelerin deposu... Bunu yitiren ve romanınıza ana karakter olarak seçtiğiniz M’nin, yaşamı boyunca acılarla yoğrulmuş biri olması bilinçli bir tercih mi?
Tabii ki bu bilinçli bir seçim. Çünkü “Belleğin Kış Uykusu”nun ana izleklerinden birisi hayatımızdan acıyı çıkarıp atarsak ne olur sorusuna verilecek cevaptı. Bay M’nin geçmiş yaşamı acılarla dolu olacaktı ki, yeni, sadece mutluklardan oluşan bir hayatı özlesin. Zaten romanın düğüm noktalarından birisi de acıdan kurtulma isteğinin yerine getirilmesi.

Edebiyatta, sanatta, -ve belki de felsefede- yol ve yolculuk, kişinin iç dünyasına tutulan ışık aynı zamanda. Büyük içsel sorgulamalara bu yolda giriliyor ve kimi şairlere göre de büyük aşklar büyük yolculuklarla başlıyor... Geriye doğru akıyor olsa bile yolun sizin romanınızdaki anlamı -aktarılanın dışında- nedir?
“Belleğin Kış Uykusu”ndaki tren yolculuğu, her ne kadar -bazılarımız farkında olmasa da- hepimizin yaptığı o büyük yolculuğu, yani hayatı simgeliyor desem çok yanılmış olmam. Hayat, yaptıklarımızın toplamıdır diyebiliriz, ama hayat aynı zamanda yaptığımız ve yapamadığımız, çoğu zaman da ertelediğimiz seçimlerdir. İnsan genellikle kendini -yapamadığı seçimleri göz ardı ederek- yazgısının kurbanı olarak görür. Acaba bu doğru mudur? “Belleğin Kış Uykusu”ndaki yolculuk bu sorulara cevap arıyor ve bir kişinin hayat edinme sürecini anlatıyor.

“Belleğin Kış Uykusu”nda olayların geçtiği ve Bay M’ye “hayat muhasebesi” yapma imkânı sağlayan tren, romanın akışında son derece önemli. Bay M’nin, her birinde ayrı bir anısıyla karıştığı kompartımanlar, ana karakterin psikolojisini oluşturan katmanlar mı aynı zamanda?
Evet, tespitiniz doğru. Kompartımanlar, bu kompartımanlarda karşılaştığı insanlar ve anıları, Bay M’yi oluşturan olayların, kişilik özelliklerinin ortaya çıktığı ve hayatının belli dönemlerine karşılık gelen pencereler. Ancak bu pencerelerin bir kısmı geçmişe, bir kısmı geleceğe açılıyor. Bay M yolculuk boyunca kompartımandan kompartımana, ileriye geriye giderek bir yandan geçmişi hatırlıyor, bir yandan da kişiliğini oluşturan gizleri, duygularını keşfediyor.

Tren yolculuğu sırasında ana karakterin, bir çocuğa dokunarak içinin ısındığı ender anlara dönersek... Çocuk, belleğini henüz zenginleştirmemiş dolayısıyla acıyı olduğu gibi umudu da yaşamına katmamış bir insan. Diğer bir ifadeyle, herhangi bir anlamda henüz kirlenmemiş. Bu kirlenmemişlik midir -Bay M’nin kendi çocukları olduğunu unutmaksızın soruyorum bu soruyu- sıcaklığı yaratan?


Çocuk sevgisi sanırım sevginin en saf, en karşılıksız biçimlerinden birisi. Bizim olmasalar bile çocuklara yönelik dikkat ve sevgimiz, başka canlılara yönelik sevgiden çok daha farklı. Çocukları geleceğimiz için, genlerimizi geleceğe aktaracak bir fırsat olarak -biraz da içgüdüsel bir etkiyle- seviyoruz: yani en hayvani yönümüzle. Çocuk sevmek, ona dokununca ısınmak ya da ürpermek, sevebilme yeteneğinin de kanıtıdır. Sevginin en iyi tanımı, hatta resmi bir çocuğun dokunuşu ya da gülümsemesi değil midir? Öte yandan henüz tam olarak insan bilincini edinmemiş çocuklar, insanın hayvana en yakın olduğu hâl. Tabii bundan da şu çıkıyor: İnsan, insanın en az insana benzediği -kirlenmemiş- halini seviyor.

Olay örgüsü içinde yüklediğiniz anlam, biçtiğiniz rol göz önüne alındığında Palyaço’nun kimi zaman vicdanın yerini aldığını söyleyebilir miyiz?
Söyleyebiliriz. O hem vicdan hem de yönetmen. Ama Palyaço’nun “neyin insanı daha insan yaptığını” merak eden bir bilge olduğunu da unutmayalım. Palyaço, erdemlerimizin acılarımıza verdiğimiz karşılıklar olduğuna ve daha çok insan olmak için yeni erdemler keşfetmemiz gerektiğine inanan birisi.

“Ömür biyolojik bir süredir, oysa hayat, insanın yaptıklarının toplamı, göze aldığı seçimlerin bütünüdür.”

Romanın bir bölümünde iki kahramanınızın özgürlük üzerine yorumlarını okuyoruz. Palyaço özgürlükten vazgeçmeyi, özgürlüğün en saf biçimi olarak tanımlıyor. Yazar, bu noktada kahramanına katılıyor mu?
Bir ölçüde evet. Ya da Bay M’nin yaptığı yolculuk da karşılaştığı ikilemle ilgili olarak, evet, katılıyor demeliyim. Özgürlük, insanların hep ağzında olan, ama hiçbir zaman ısırıp yutmadıkları, içselleştirmedikleri bir şey. Özgür olmak, her şeyden önce cesaret ister. Çünkü özgürlüğünüzü neredeyse her gün yeniden kazanmak zorundasınız. Ama en zor, dolayısıyla en saf özgürlük, insanın kendisini bencil özgürlük tutkusunun köleliğinden kurtarabilmesidir.

Roman kahramanı bir tercih yaparak mutlu bir yaşamın nasıl olabileceğini deniyor fakat... Geçmişte olduğu gibi günümüzde de acılardan arınmış bir yaşam sürmek isteyenlerin sayısı hayli fazla... Gündelik yaşam içerisinde bu kişileri nasıl tanımlıyorsunuz?
Gündelik yaşam içindeki mutluluklardan -ki bunlar genellikle kısa sürelidir- medet uman, acıyı göz ardı eden bir yaşamı tercih edenler hayat edinememiş olanlardır. Her insanın bir ömrü vardır ama bu insanın bir hayatı olduğu anlamına gelmez. Ömür biyolojik bir süredir, oysa hayat, insanın yaptıklarının toplamı, göze aldığı seçimlerin bütünüdür. Gündelik yaşama teslim olanlar çağın en kötü hastalığı sıradanlığa da teslim olanlar değiller midir?

Kurduğunuz mutluluk dünyasıyla; yoksulları görmek istemeyen, açmazlarıyla boğuşan insanlara her anlamda dokunmayı reddeden, yemek içmek ve cinsel ilişki kurmak dışında herhangi bir eylemin gerçekleşmediği bir dünya yaratmışsınız. Okurlarınız sizin politik göndermelerinize alışık. Burada da politik göndermeler var mı?
Burada ağır ve açık bir küçük burjuva eleştirisi olmakla birlikte asıl eleştiri zenginliğe, yani burjuvaziye yönelik. Acıyı reddederek sadece mutluluğa yönelmek, erdemlerden kurtulmayı arınmak olarak alan bir düşünce biçimi -aslında bize dayatılan yaşam tarzı- en hafif değimiyle iğrençtir. Zenginliği korumaya çalışanlara şu sözü hatırlatmak isterim: “Zenginlik yoksa, yoksulluk da yoktur.” Genelde zenginlik, hüküm sürdüğü iki asra ne kattı diye düşünürsek karşılaştığımız sadece acı ve utançtır. Bu gezegenin üstündeki tüm insanlık suçları, kapitalizmin yani daha ölmeden cenneti yaşamaya kalkışanların mirasıdır.

Dünü yarından, maziyi gelecekten koparmak mümkün değil elbette. Acısız bir hayat düşünmek ise boş ve yersiz bir çaba... Peki, ya acılara tutunarak yaşamak?
Acıdan kurtulmak için önce acının anlatılması gerek. Acının varlığının kabulü önemli bir adım. Benim “Belleğin Kış Uykusu”nda yapmaya çalıştığım da bu. Mutluluk kısır ve geçiciyken, acı yaratıcıdır. Hem unutmayın, tüm büyük insanlık projelerinin, iyiliklerin ardında derin acılar vardır. Tüm erdemlerimiz, vicdanımızda barınır ve hemen hemen hepsinin anası merhamettir. Merhamet ise ancak acımak, yani acıyı bilmek ve tanımakla mümkündür.

257428 - Sıradan insana övgü...