Önce önemsemezlervirgulll - Ghandi'nin Sözleri sonra gülerlervirgulll - Ghandi'nin Sözleri sonra kıskanırlarvirgulll - Ghandi'nin Sözleri en sonunda ise yenilirler...
•Adaletsiz rejimivirgulll - Ghandi'nin Sözleri adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.
•Basit yaşa ki başkaları da varolabilsin.
•Bir insanıvirgulll - Ghandi'nin Sözleri ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Amavirgulll - Ghandi'nin Sözleri eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsavirgulll - Ghandi'nin Sözleri dünyanın bütün gayretlerini sarfetsenizvirgulll - Ghandi'nin Sözleri nafiledir.
•Bizi yokedecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı.
•Bu dünyada öylesi aç yaşayan insanlar var kivirgulll - Ghandi'nin Sözleri Tanrı onlara ancak bir somun ekmek suretinde görünebilir.
•Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir?
•Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun..
•Düşünceye gem vurmakvirgulll - Ghandi'nin Sözleri zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı zaptetmekten de zordur.
•Düzenlivirgulll - Ghandi'nin Sözleri temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur.
•Göze gözvirgulll - Ghandi'nin Sözleri dişe diş düşüncesi bütün dünyayı kör edecek.
•Güç fiziki kapasiteden değilvirgulll - Ghandi'nin Sözleri boyun eğmeyen iradeden gelir.
•Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğinevirgulll - Ghandi'nin Sözleri adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi.
•Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onuvirgulll - Ghandi'nin Sözleri bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.
•Keyif zaferde değil; asıl mücadelevirgulll - Ghandi'nin Sözleri girişim ve çekilen ıstıraptadır.
•Özgürlük hiçbir zaman "her istediğini yapma izni" anlamı taşımamıştır.
•Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür.
•Sevgi her zaman ıstırap çekervirgulll - Ghandi'nin Sözleri hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çalışır.Günün sözü 14 Kasım 2006
•Sevgi insanlığınvirgulll - Ghandi'nin Sözleri şiddet hayvanlığın kanunudur.
•Sevginin olduğu yerde hayat vardır.
•Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız.
•Siz kendi elinizle teslim etmedikçevirgulll - Ghandi'nin Sözleri kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.
•Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür... Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür... Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür... Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür... Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür... Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür... Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür...
•Şiddet göstermemevirgulll - Ghandi'nin Sözleri inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda ovirgulll - Ghandi'nin Sözleri benim itikatımın da son maddesidir.
•Şiddet karşıtlığının ürettiği güç kesinlikle insan yeteneğinin icat ettiği tüm silahlardan gücünden üstündür.
•Tanrı dularımızı bize göre değilvirgulll - Ghandi'nin Sözleri kendi yöntemine göre yanıtlar.
•Toplum hayatı için bireysel özgürlük ve bağımsızlık şarttır.
•Toprağı kazıp onu işlemeyi unutmakvirgulll - Ghandi'nin Sözleri kendimizi unutmak demektir.
•Zayıf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir.