Meltem Arıkan yeni romanı ‘Umut Lanettir’de kadının varoluş yolcuğunu anlatmaya devam ediyor. Başrolde yine bir kadın ve bir adam var!

257573 - Umutsuzluk ancak eylemle aşılabilir

Kadının kadınlık rolü, erkeğin ise erkeklik rolü Tanrı vergisi olarak değişmese de, yazarın üretkenliğinde, her iki taraf da farklı kimliklere bürünüyor, değişiyor. Arıkan’ın diğer kitaplarında olduğu gibi bu kitabında da kahramanları roman içinde değişerek kendi varoluşlarına doğru ilerliyor.

257574 - Umutsuzluk ancak eylemle aşılabilir

Kurgularının yanında roman adlarıyla da okura farklı yaklaşımlar sunan Arıkan, Umut Lanettir’i bir tür paradoks üzerine kurguluyor; aslında hep umuttan söz edilse de yaşamın içinde genelde umutsuzluğu kabul etmeye yatkınız, çünkü umutsuzluk, yaşam içinde bir süre sonra hareketsiz kalmanın ve gerçeklerle yüzleşmemenin de gerekçesi haline geliyor. Umut Lanettir’in çıkış noktasında da bu var: “Umutsuzluk ancak eylemle aşılabilir.”

Roman bir şekilde şunu söylüyor; nasıl ki mutsuzluğu yok etmek için mutluluğu yaratmak gerekirse, umutsuzluğu da kabul etmemek, tutsaklığından sıyrılıp kendi kendinle mücadele ederek başkaldırmayı seçmek gerekir. “Çünkü,” diyor Arıkan, “Başkaldırışın temel adımı da bize öğretilen kavramları tekrar tekrar sorgulamaktan, topluma, ailemize, inançlarımıza rağmen kendimizi kendimizde tekrar var etmekten geçer. Bu anlamda Umut Lanettir aslında bir başkaldırı romanıdır.”

ROMAN KAHRAMANI BİR TANRIÇA OLURSA
Umut Lanettir’in ana kahramanı İnanna... Adı, annesinin seçimi... Bu anlamda, yazarın, en başından beri savunduğu ‘kendi kimliğim, kendi adım’ yaklaşımı için biçilmiş kaftan! Kurgu tıkır tıkır işlerken, Arıkan, kendi yarattığı kahramanlarına ‘varoluş’ mücadelesi verdirmenin keyfini yaşıyor. Kurgu, gerçek yaşamın aynasına dönüşüyor; aşk-cinsellik-riyakarlık. Hayatının ayrılmaz parçaları, İnanna’nın yanıbaşında!

İnanna, annesinin hediyesi tanrıça adını, bu adın gücünü sonuna kadar kullanıyor. Acaba İnanna’nın Toprak ve hayat karşısında böyle bir güce ihtiyacı mı var? Bu gücün işe yaradığını söyleyebilir miyiz? Sorular çoğaltılabilir ama yazar için sorunun cevabı tek ve gayet açık: İnanna’nın Tanrıça olması yaşamın dişil olmasının da bir temsili.

“Umut Lanettir” İnana’nın Toprak’ın yardımı ile yazdığı bir oyun... Bu oyun gerçek hayatta da yaşanıyor gibi... Bir tür ‘varolma oyunu’ ya da İnanna’nın ‘varolma oyunu’...

“Varolmak sürekli devam eden bir yolculuktur,” diyor Meltem Arıkan “Ve her yeni adımdan sonra önünüzde uzanan farklı bir yolla karşılaşırsınız o nedenle de perde kapandığında aslında yeni bir yol açılmaktadır... Perde kapansa da ‘varoluş’ kendi gerçekliğine doğru yol almaya devam eder. Kadınların varolmak için mücadele etmeleri ve varolabilmeleri benim için umuttur. Ancak kadınların varolmasını istemeyen ve onları daha kolay yönetmek isteyen erkek egemen toplum kadınları sahte umutlara yönlendirerek onları mutsuz hayatlara mahkum etmektedir. O nedenle de bu tür umutlar benim için ve varolmak isteyen tüm kadınlar için lanettir.”

Farklı bir tür roman, romanlar kaleme alıyorsunuz. Kurgunun gerçeğe ‘çelme’ taktığı, gerçekten daha gerçek olanın da ‘varolduğunu’ söyleyen metinler... Sizin romanlarınızın bir başka metnin, metinlerin örtüsü olduğunu düşünmüşümdür hep... Romanlarınızdan kurguyu sıyırsak karşımıza ne çıkar?
Meltem Arıkan: Bazı yazarlar önce kabaca kurguyu oluştururlar sonra romanı yazmaya başlarlar benim gibi bazı yazarlar ise yazma sürecinde kurgunun oluşumuna ve kendi yolunda ilerleyişine izin verirler. Ben yazar olarak kurguya dışardan müdahale etmeye çalıştığımda kurgu ile aramda ciddi bir mücadele olur. Kimi zaman başarırım kimi zaman da başaramam. Eğer başarmışsam sizin sözcüklerinizle kurguya çelme atmış, başaramazsam kurgu bana çelme takmış olabilir. Ancak her iki halde de okuyucunun gerçeklik algılamasına da çelme atılmış olabilir. Aslında romanın oluşumunu okuyucunun kurgunun ve yazarın gerçekliklerinin birbirine geçmişliği sağlar. Yazar yazdığı için veya okur okuduğu için değil okuyucu kendi gerçekliği içinde kafasında animasyon yaparak romanı oluşturduğu zaman yazı roman olur. Ancak benim romanımda kurguyu tümüyle çıkarırsanız altından “doğanın diyalektiği, çelişkilerden ve zıt kutuplardan tüme varış” çıkar. Okuyucunun algılamasına ulaştırmaya çalıştığım da, eğer doğayı kavrayabilirse kendi çelişkilerinden yola çıkarak kendi varoluşuna da ulaşabilir olduğudur.


Hep kadınlar başrolde... Bunu değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Kadının varoluşunu kurcalarken, aslında erkeğin yokoluşunun kurgusunu da yapıyor gibisiniz, en azından bazılarının...
Kadınların büyük bir kısmı henüz varoluşlarını sorgulamıyorlar ve sorgulayabilecekleri bir güce sahip olabileceklerini de bilmiyorlar. Kadınlara insanın varoluşu adı altında erkeğin varoluşu öğretilmiştir. Bu yüzden de kadınlar erkeğe göre kendilerini tanımlıyorlar, var etmiyorlar, var edemiyorlar. Örneğin başarılı olma, başarısız olma gibi kavramlar erkeklerin kavramları iken insanlığın kavramları diye kadınlara kabul ettirilmiştir. Bu yüzden de bazı kadınlar başarılı olabildikleri takdirde varolabileceklerini sanıyorlar ve başarılı olabilmek için erkek gibi olmayı seçiyorlar. Aslında doğanın gerçeği bunun tam tersidir. Kadının varoluşu, erkeğin varoluşunu olanaklı hale getirir.

Umut Lanettir’in ana kahramanı İnanna... Bir tanrıça adını kullanmışsınız doğrusu genç kahramanımız bu adın gücünü sonuna kadar kullanıyor. Neden böyle bir isim verdiniz kahramanınıza? Ona ekstra bir güç mü vermek istediniz? İnanna’nın Toprak ve hayat karşısında böyle bir güce ihtiyacı mı vardı? Bu gücün işe yaradığını söyleyebilir miyiz?
Kişiler hem yaşamlarında denge ister hem de bir yandan olumlu olan her şeyi hakları olarak görürken diğer yandan da olumsuzluklar karşısında gösterdikleri tavırla aslında yaşamın dengesini reddederler. Bu nedenle aslında herkes hak ettiğini yaşıyor. Bu hak ediş ilahi bir gücün verdiği karar sonucu değil, tam tersi kişilerin kendilerine verdiği değerler sonuçlarında oluşmaktadır. Tanrıça İnanna ismi ile birazcık bunu vurgulamaya çalıştım. Ayrıca İnanna’nın tanrıça olması yaşamın dişil olmasının da bir temsiliydi benim için.

Romanda cinselliğin ön plana çıktığını görüyoruz... Özellikle İnanna’nın kendisini var etme, ya da varlığını belirginleştirmek için kullandığı bir simgeye dönüşüyor cinselliği... Özellikle karşı duruşlarında, olaylara karşı gösterdiği tepkiler de ‘donsuz’ olmak gibi bir yaklaşımı var... Bu tepkinin doğal olduğunu söyleyebilir miyiz?
Aslında romanımda cinselliği ön plana çıkarmadım ancak yaşamın içinde cinsellik olduğu gibi romanımda da doğal olarak cinsellik vardır. Eğer bir varoluş sürecinden bahsediyorsanız bedeninizi ve cinselliğinizi yok sayarak varolabilmeniz mümkün değildir. Donlu olmak doğal olabiliyor da donsuz olmak neden doğal olmasın?...

“Umut Lanettir” İnana’nın Toprak’ın yardımız ile yazdığı bir oyun... Bu oyun gerçek hayatta da yaşanıyor gibi... Bir tür ‘varolma oyunu’ ya da inanna’nın ‘varolma oyunu’... Perde kapandığında ‘varoluş’ gerçekleşiyor mu?
Varolmak sürekli devam eden bir yolculuktur ve her yeni adımdan sonra önünüzde uzanan farklı bir yolla karşılaşırsınız o nedenle de perde kapandığında aslında yeni bir yol açılmaktadır.

Size göre, bir kadın nasıl gerçekten varolur?
Bunun hazır bir reçetesi olmadığını düşünüyorum. Ben okurların varolma gereksinmelerini kışkırtmak için yazıyorum. Ancak herkes kendi varoluş yolunu kendi bulmak zorundadır.

İnanna’nın geri dönüşleri ile anlıyoruz ki etrafını çevreleyen arkadaşları ile arası pek de iyi değil... Kadın kadına çekişmelere ve tuzaklara da tanık oluyoruz romanda...
Kadınlar ve erkekler ne yazık ki korkunun sanal özgürlüğünü sevginin sorumluluğuna tercih ediyorlar çünkü kolay olanı tercih etmek işlerine geliyor. Kolaycılık karşısında ise varoluşun bile bir önemi kalmıyor. Varolamamış kadınların hınçlarını diğer kadınlardan aldıklarını düşünüyorum. Yani bu durum benim açımdan kadın kadına çekişme değil. Her ne kadar hep kadınların kadınlara olan düşmanlığının altı çizilmek istense de dünyayı yöneten erkek egemen kültüre baktığınız zaman erkeklerin durumunu da çok net görebilirsiniz.

Toprak nasıl bir insan peki? Toprak’ı yaratırken neler düşündünüz?
Toprak karakterini oluştururken varoluş yolculuğunu yapan bir kadının yanında durabilen bir erkek nasıl olabilir sorusundan yola çıktım.

Umut, gerçekten ‘lanet’ mi?
Kadınların varolmak için mücadele etmeleri ve varolabilmeleri benim için umuttur. Ancak kadınların varolmasını istemeyen ve onları daha kolay yönetmek isteyen erkek egemen toplum kadınları sahte umutlara yönlendirerek kadınları mutsuz hayatlara mahkum edilmektedir. O nedenle de bu tür umutlar benim için ve varolmak isteyen tüm kadınlar için lanettir.