‘Ben, yüksek ateşten geçebilmektir’

KEMAL VAROL
Ömer Erdem, Kireç adlı yeni şiir kitabını yayımladı. Şair yine metafizik kaynaklarının yanı sıra modern yaşama ilişkin göndermelerle örüyor şiirini. “Acı, şiirimizin mayasıdır.” diyen Ömer Erdem'le Kemal Varol konuştu.
Kireç adlı yeni kitabınızı Ömer Erdem şiirinde nasıl konumlamamız gerektiğiyle başlayalım isterseniz.

Şairin kendisini konumlayışı süreklilik, değişim ve yenilik olarak paranteze alınabilir ilkin. Her kitap kendilik kulesine konulan yeni bir taş gibi olmakla birlikte asıl ve bence daha önemli olanı, aşmak, kulenizi, dilinizi aşmak hatta içten içe yıkmak duygusudur. Şair nasıl yıkıldıkça ayağa kalkar, şiir nasıl yıkılmışlara bir uyarıysa şair için neden olmasın? Elbette ve özellikle özü kadar şiiri her daim yapan, olduran biçimle birlikte. Her kitap öncesinde tıpkı yazdığım her son şiir evvelinde olduğu gibi derin bir korkuya kapılırım, bu sondu, bitti, bir daha olmayacak diye. Öyle derim demesine de yöneldiğim her yenilik, her bir şiir ucu gelir sorgular beni. Yıllar içinde öğrendim ki, yazmak bir şey değilmiş. Yayımlamak hiçbir şey değilmiş. Kitap çıkarmak ise hepten bir şey değilmiş. Şiir ve şairlik bunların dışında bunlara rağmen oluşan, var olan bir şeymiş. Ben de Kireç için tam böyle düşünüyorum. O içimdeki sürekliliğin canıma batan, içimde kırılan, dıştan görülen bir yüzü. Sürüyor olmak. Dahasını da bilemem.

Türkçede “ben” zamirine bu kadar çok başvurduğu halde aynı zamiri bu denli başarıyla örten başka bir şiire çok da tesadüf etmediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Sizin şiirlerinizdeki özne, “ben”den bu kadar çok söz açarak sanki onu daha çok gizlemeyi tercih ediyor gibi.

Bu şaşırtıcı buluşunuza bilmem ne demeliyim. Şiir, ben’den çıksa bile ben’e karşıdır. Yitmek, silinmek, su gibi dibe çekip orada damıtılmak ister. Ben’i, insana doğru, kelimeyi dile doğru çekmek gibi. Ben, kendi alt katında kaldığı sürece çoğul okumanın kapılarını da kapatmış olmaz mı? Ben’i bize çeken, çarpıcı kılan asıl biz olma kapasitesi, gücü olmalı. Hatta yükü. Öteden beri inanırım ki, şiir duygudan düşünceye doğrudur. Duygular insan içindir, düşünce insanlık için. Kendi benimle cebelleşen biri değilim. Onu parlatmayı beceremem. Böylesi bir çabam da yok. Ama siz bilirsiniz, şiirin yüksek ateşi oradan alev alır. Kontrol edilemeyen ateşe yangın diyoruz. Altını da eriten aynı ateş olduğu halde. Ben, yüksek ateşten geçebilmektir. Geçerken belki her şey mahrem, tekil, bilincin karmaşası altında fakat geçtikten, geçebildikten, şiirin yüksek güneşi altında gölge salabildikten sonra… Duruluk. Durgunluk. Giz, karın içindeki gizli yıldız gibi. Ne kar ne yıldız. O işte.

Ömer Erdem'in şiirlerindeki bu öznenin varoluşla olan problemi yeni kitabınız Kireç'te de yoğun bir şekilde hissediliyor. Ama sanki bu sefer bu varoluşun ağırlığını biraz olsun hafifleten önemli bir unsur var şiirinizde: Doğa.

Doğayı her zaman bir büyük imkân olarak algıladım. Doğa vahşilik kadar merhametin içinde kendi has yaratıcılığını sürdürür. Buz gibi havada, eksi kaç derecede, avına doğru yaklaşan, soluğunun dışarı yayılan ateşinden terleyen bir kaplanı ancak insan görebilir. Şiir görebilir. Şiire komşu fotoğraf görebilir. Koşumlarının altında burnundan soluyarak koşan atlar da öyle. Doğayı insanın kendi yitikliği kadar yüzleşmesinin alanı olarak görüyorum. İnsan doğadan koptukça hakikatinden de kopuyor. Ve biz, topuklarında balçığın izleriyle büyümüş olanlar daha dipte duyuyoruz o kopuşu. Bu bir kaçış mı diye soruyorum kendime bazen. Eğer, tarih özel ve özenilesi şehirler olarak çıkabilseydi önümüze biz de şehrin içinden onu yazacaktık. Şehirsiz bir toplumda, doğa fiziksel bir şey değil varoluşun yurdu olmayı sürdürür. Ve insanlığın orduları yeniden orada toplanacak.

Kitabınızdaki en etkileyici şiirlerden biri olan “9. Kat” tastamam az önce sözünü ettiğiniz bu kopuşun kederini taşıyor bence.

Burada söylememin bir kıymeti var mı bilmiyorum ama konuşmaktan kendimi alamayacağım. Slovakya'nın Ukrayna sınırına yakın şehirlerinden birinde, çıplak ve yüksek bir otelin 9. katında geldi o şiir. Şehir öylesine ıssız ve soğuktu ki, karlar ölüm senfonisi gibi şehri örtüyor, sağdan sola savruluyordu. Yüksekten bakmanın verdiği görsel coşku bir bütün insanlık macerası halinde içimden kar olup aşağılara düştü, aktı. Sanki ağzımdan kendimi kusuyordum. Ben, binlerce, milyonlarca ben. Asıl o beni korumak, bulmak için bütün kopyaları, klonlanmış olanları yok etmek istiyordum. İlginçtir, televizyon adına, Avrupa kültürünün ortak noktalarını insan öykülerinden hareketle anlatmak amacı taşıyan bir toplantı için orada bulunuyordum. Her şey doğanın saf çarşafına bürünüyor öfkeyle çığlık, doğum sancısıyla kültürel bilinç olarak önüme akıyordu. 9 bile rakam olmaktan çıkıp varoluşun katlarından birisine dönüşmüştü.

“Bir atın köpüğünden kırbacın yükünü tartan ben” diyorsunuz aynı şiirde. Varlık sancısı bu olsa gerek.

Orada Nietzsche'ye de gönderme var. Biliyorsunuz, ağır yük çekmekten dermanı kalmayan atı sahibi durmaksızın kırbaçlamaktadır. Oradan geçen filozof, bu merhametsizliğe dayanamaz ve ata sarılır, onu öpmeye koyulur. Aslında filozofların, peygamberlerin ve şairlerin bize mirasıdır bu tutum. Bugün de sembolik olarak nice at nice merhametsiz tarafından vahşice kırbaçlanıyor. Varlık bir özdeğişim hadisesidir. Başka ruh, kişilik, acı ve meseleleri giyinebilmektir. Öteki olmamaktır, ötekileştirmemektir. Ötelememektir. “Yağız atlar kişnedi/ Meşin kırbaç şakladı” basitliğinden öteye gidememiş şiirsel duyuşlara, tarihsel bağlamda bir cevap aynı zamanda. “Ne çok acı var” diye yazmış Cahit Zarifoğlu, acı, bu bağlamda tarihseldir ve şiirimizin mayasıdır.

Hiç kuşkusuz başından beri sizin şiirinizin metafizik kaynaklarına dikkat çekiliyor. Bu durum Kireç’te de devam ediyor. Öte yandan, modern yaşama ait kimi işaretler de şiirlerinizde sıklıkla kendine yer buluyor.

İnanç insanın elinde olan bir şey değildir. İradi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ne bu yanımı önemsedim ne de bir takım kodlamalarla okurun önüne çıkmak isterim. Metafizik duyuş bana göre dilin doğasında saklıdır ve bizim dilimiz, kültür, tarih ve inançla yoğrulmuştur. Kimi şairde gördüğümüz zorlama ayıklamalar ya da sahte yüklenişler uzak bana. Daha çocukluğumu bilmediğim zamanlardan kalma, izah edemediğim saf inanç halleri var bende. Yaşayış olarak daha çok Melamiyim. Bıçakçı Dede soyundanım. Fakat şiiri duyarken çok kişiyimdir. Akıl da çekiçler kelimelerimi, inanç da, büyük ve kara sorular da. Ehlileştirmem, törpülemem. Özgürlük asıl meselemdir ki, işte onu tam çözemedim. Metafizik kaynakları ise, hep diri kalan kökler gibi algılıyorum. Etkileniyorum o kaynaklardan. Tasavvuf metinlerini öykü gibi, dilsel metinler gibi okuyorum.

İlerleyen bölümlerde, önceki kitabınız Evvel'in aksine bu kez sert denebilecek bir dil tercihi de öne çıkıyor. Sizin bir sözünüzü biraz değiştirerek söylersem, nefes edinmek isterken nefessiz kalan yepyeni bir dil beliriyor şiirlerinizde. Özellikle, “Sıra” adlı şiirinizde bu durum kendini çok açık bir şekilde hissettiriyor.

Jim Jarmusch'ın filmlerine bayılıyorum. Şu insanoğlunun yaşarmış görüntüsü altındaki çürük ölmüşlüğüne keskince bakabildiği için. Nicedir, öfkemi kontrol ediyordum. Aynada yüzüme bakıp, daha değil daha değil, diyordum. Baktım ki her şey kendi hızına çoktan varmış, şimdi böyle konuşmak istiyorum, böyle yazmak istiyorum, böyle de yazdım. Ve bunu öylesine şiir katında söylemeliydim ki, kimse öfkeyi duymamalıydı başlangıçta. Dinledikçe, kulak kabarttıkça, yaklaştıkça yaşamalıydı onu. Aksi halde ham öfke ne şaire ne şiire yakışır. Gelir de geçer böylesi heyecan kopmaları. Ölüm haberini aldığımız an, bir şey hissetmeyiz. Haberlerden bir haberdir o. Asıl ölüm, daha sonra, sızarak öldürür bizi. Ayrılığın bıçağı ağır ağır döner içimizde. Göğün çatladığını, toprağın kaydığını görürüz. Sertlik dediğiniz sanırım böyle bir şey.

Önceki kitaplarınızda da görülen biçimsel arayışlar Kireç'te de öne çıkıyor. “Bağdat” adlı şiiriniz bunun iyi bir örneği. Okurunuz, bu şiirdeki okunaksız yapı ile Bağdat şehri arasında nasıl bir ilişki kurmalı?

Bu şiir hakkında söyleyeceğim her söz, o şiirin söylemek istediğini daha da anlamsızlaştıracaktır. “Bağdat” şiiri karşısında konuşmaktan acizim. Bağışlayın.

Kireç son sözünü şiire dair önemli bir belirlemeyle bitiriyor: “sular ölüp gidiyor kardeşim, şiir / gelen ölüyor giden ölüp gidiyor sonunda”.

Ölüm, yaşlanmayan bir gençtir benim şiirimde. Enerjisi kadar gerilimini bu gençliğinden alır. Gençtir çünkü ölüm. Yakıcılığı kadar uyarma gücü gençliğindedir. Ölümü, bir metafizik düğüm, bir dini gümüş para gibi algılamıyorum. Hayat kadar varlığın terazisi olarak görüyorum. Ve şiirle tam da bu yüzden birleşiyor, bütünleşiyorlar. Ölüm olmasaydı, adalet olur muydu? Şiir olmasaydı, insan olur muydu? Varlığın adil olarak dünyaya yayılışının dilidir şiir. Şiirsiz kalanlar, onlar dün olduğu kadar bugün de adalet postuyla insanı en çok kanatırlar, kanattılar. Öleceği bilgisinden habersiz şiir büyük iddiaları yüklenemez. Öleceğini bile bile, ölümün hizasına çekilebilmek az şey mi?

Çok sayıda göndermenin yanı sıra Gülten Akın'a yazdığınız çarpıcı bir şiir de var kitabınızda.

Aslında, Kaşgar'ı çıkarırken bir dizi şiire başlamıştım. ‘İstanbul Yetimhaneleri' başlığını taşıyordu bu şiirler. Ve ana çıkış noktası şiire bunca can vermiş ve benim dünyamı beslemiş şairleri yazmaktı. Sonradan geliştiremedim bu isteğimi. Gülten Akın şiiri biraz da bu çalışmanın yansımasıdır ve o benim kardeşimdir. Sanki beraber büyüdük aynı mahallede. Birbirimizin yüzünü görmeden sesini duymadan yaşıyor olduğumuzu hissettik, ben öyle duydum, yaşadım. Baciyan-ı Rum neslinden böylesi şair sesleri umududur Türkçenin. Bana sorsanız son yıllarda sizi en çok ne mutlu etti diye, Gülten Akın'dan gelen telefon derim. Üç beş cümlelik ama ömür değerinde, uzunluğunda.

Bölüm: Söyleşi
Sayı: 50 Kitap Zamanı