Kayıp sevgililer atlası

KEMAL VAROL
Kaybolan Sevgililere Yollar, Pakistanlı yazar Nadeem Aslam'ın Türkçeye çevrilen ilk romanı. İki sevgilinin ortadan kaybolması ve arayış metaforu etrafında örülen roman, Pakistanlı göçmenlerin hikâyelerini de kapsayarak çok katmanlı bir hal alıyor. KAYBOLAN SEVGİLİLERE YOLLAR, NADEEM ASLAM, ÇEV.: UFUK BORAN KAPTAN, CAN YAYINLARI, 468 SAYFA, 28 TL
İki Pakistanlı göçmenin hikâyesini anlatan Kaybolan Sevgililere Yollar, Pakistan göçmeni bir yazar olan Nadeem Aslam'ın Türkçeye çevrilen ilk romanı. Daha önce yazdığı Season of the Rainbirds (Yağmurkuşları Mevsimi) romanıyla “Yazarlar Kulübü” ilk roman ödülünü alan Aslam, Pakistanlı iki göçmenin aşkı etrafında şekillenen yeni romanıyla pek çok edebiyat ödülünün de sahibi oldu. Yazarın genç yaşında, üstelik sadece iki romanla kısa sürede adından söz ettirmesi boşuna değil. Kendisinin de maruz kaldığı göçmenlik durumunu anlatmadaki ustalığı kadar, şiirsel bir dille örülmüş romanları Aslam'ın kısa sürede dikkati çekmesine yol açtı.

Göçmen hikâyeleri

Kaybolan Sevgililere Yollar, klasik bir aşk hikâyesi olarak açılsa da, giderek yüklendiği yeni dertlerle adeta bir sarmal halini alıyor. İngiltere'nin küçük bir şehrinde yaşayan Pakistanlı Jugnu ile sevgilisi Chanda'nın ortadan kaybolması etrafında örülen hikâye, giderek beyaz mahallelerinden soyutlanmış, kapalı bir çevrede yaşama tutunmaya çalışan, dahası kendi içerisinde de yeni sınırlarla birbirinden ayrılan Pakistanlı göçmenlerin hikâyelerini de kapsayarak çok katmanlı bir roman halini alıyor. İki sevgilinin, kaybolan kızın yakınları tarafından öldürüldüğü şüphesiyle başlayan ve on iki aylık bir süreci anlatan roman, iki sevgilinin hikâyesi kadar, onları arayan yakınlarının hikâyelerine de odaklanarak adeta göçmenliğin çok parçalı haline dönüşüyor. Göçmen cemaati içinde hiç de hoş karşılanmayan bir şekilde ortadan kaybolan bu sevgililerin ve onları arayanların hikâyesini anlatan roman, asla bir ailenin bireysel acılarına odaklanmıyor. Romanı klasik anlamda bir arayış hikâyesinden ayıran temel nokta da burada yatıyor kanımca. Kaybolan Sevgililere Yollar, kültürler, cemaatler, milliyetler, sonu gelmez düşmanlıklar ve iç çekişmeler ile dinlerin buluşma noktalarına sık sık uğrayarak boyut değiştiriyor. Çeşitli efsanelerle de örülen roman, sık sık başka romanlara da atıf yaparak yeni bir bağlam kazanıyor.

Sevgililer kayıptır ve yakınları tarafından öldürüldüklerine dair kuvvetli şüpheler mevcuttur. Ama bu kayıp sevgililerin akıbetini öğrenmeye çalışan ailelerin arayışı da roman boyunca dikkat çekici bir şekilde kendine yer buluyor. Arayış metaforunun öne çıktığı kitap, kaybolan sevgilileri arayan yakınlarının da içine dâhil olduğu yepyeni bir bağlam kazanıyor böylece. Efsaneler, dinler, birbirini hem etkileyen hem de iten kültürler roman boyunca bu arayış metaforunun birer uzantısı olarak kitabın gerçekten ilgi çekici olmasını sağlıyor.

Nadeem Aslam'ın kitabı, yukarıda kısaca özetlendiği gibi içteki bir arayışın romanı olduğu kadar dış etkiye maruz kalmışların, kendisini içtekine olduğu kadar dıştakine göre de konumlamak zorunda bırakılmışların hikâyesi aynı zamanda. İngiltere'de yaşayan Pakistanlı göçmenler bir yandan kendi kültürel iklimleriyle baş etmeye çalışırken bir yandan da içinde yaşamaya çalıştıkları ‘dışarı'nın bakışına maruz kalırlar. Örneğin, roman boyunca kayıp sevgilileri arayan İngiliz polis hakkında çarpıcı bir belirlemede bulunur romanın kahramanlarından biri: “Beyaz polisler biz Pakistanlılarla ancak kendi oğullarımızı, kızlarımızı, kız kardeşlerimizi, erkek kardeşlerimizi katleden yabaniler olduğumuzu kanıtlama fırsatı çıktığı zaman ilgileniyorlar.” Bu kısacık örnekte olduğu gibi, birtakım kültürel, tarihsel ve dinsel çekişmelerin baskısı altında ezilen göçmenlerin derdi, sadece içten değil, bir parçası olmayı düşledikleri ‘dış'tan da gelir sıklıkla.

Aslam'ın dil hüneri

Pakistan'ın gerek kendi içindeki gerekse komşularıyla yaşadığı tarihsel sorunlarına da odaklanan roman, özellikle lirik diliyle dikkat çekiyor. Roman boyunca sık sık şairlerin yapıtlarından yararlanan Nadeem Aslam'ın asıl hünerinin dil boyutunda olduğu aşikâr. Sadece bölüm başlıkları bile romanın dili konusunda bir fikir verecektir kanımca. Her biri adeta bir şiirden alınmış cümleler sık sık okurun karşısına çıkıyor. Lirik dil, roman boyunca İslam inanışı ve yukarıda sıralanan diğer unsurları da kapsayarak etkileyici olduğu kadar dokunaklı bir hikâye meydana getiriyor ve kaybolan sevgililerin önüne upuzun bir atlas seriyor.

Bölüm: Roman
Sayı: 53 Kitap Zamanı