turkx - 1800’lerde Amerika’da bir Türk


1800’lerde Amerika’da bir Türk

NESLİHAN DEMİRCİ
A. Turan Alkan imzalı Sıradışı Bir Jöntürk: Ubeydullah Efendi’nin Amerika Hatıraları yeni basımıyla raflarda. Kitabın ilk bölümünde Ubeydullah Efendi’nin hayatı, fikirleri ve eserleri değerlendiriliyor; ikinci bölümde ise hatıratı aynen aktarılıyor.
SIRADIŞI BİR JÖNTÜRK; UBEYDULLAH EFENDİNİN AMERİKA HATIRALARI, A. TURAN ALKAN, ÖTÜKEN, 304 SAYFA, 17 TL

iyografi ve hatırat yazımı söz konusuysa, tarihe yazılı kayıt düşmeyi değil yaşadıklarını kendine saklamayı yeğleyen bir toplum olduğumuz aşikâr. Bu topraklarda biyografi, erken doğmuş bir bebeğin büyüme hızı nispetinde ağır aksak gelişse de, istisnalar yüzümüzü güldürebiliyor. Sadece devletlerin değil, kişilerin hayat hikâyeleriyle de tarihin yeniden yazıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Toplumsal hafızamızda film şeridinin sık sık koptuğu bir döneme ışık tutacak kişisel kayıtlara dair titiz çalışmalara ihtiyaç duyuyoruz. Batılılaşma maceramızın izini sürmek açısından bakınca, 19. yüzyılın ikinci yarısını ve cumhuriyetin ilk yıllarını teneffüs etmiş, hatta devri şekillendiren pek çok hadiseye bir şekilde müdahil olmuş bir şahsın hatıratı gün ışığına çıktığında heyecanlanmamak elde değil. Sonrası bu hazinenin ehil ellere teslim edilmesine kalıyor. İşte Ahmet Turan Alkan imzalı Sıradışı Bir Jöntürk: Ubeydullah Efendi’nin Amerika Hatıraları, türün hakkını vermekle kalmıyor, bir ömrün kıvrımlarında gezinirken bizi gülümsetecek bir okuma da vaat ediyor.

Tekmili birden Chicago-New York tefrikası

Ubeydullah Efendi’nin 1893-1895 yılları arasını kapsayan Amerika hatıraları, ilk kez 1925’te Resimli Gazete’de 25 bölüm halinde tefrika edilmiş. 1971’de sadeleştirme ve özetleme şeklindeki müdahalelere kurban giden metin, yazarın himmetiyle ilk kez 1990’da günümüz okuruyla buluşmuştu. Çalışmanın ilk bölümünde Ubeydullah Efendi’nin hayatı, fikirleri ve eserleri değerlendiriliyor; ikinci bölümde ise hatırat aynen aktarılıyor. Hayatı çelişkilerle örülmüş, karakteri de şıpınişi çözülemeyen bir şahsiyetin hatıralarına geçmeden önce, bu değerlendirmeleri okumak, onu anlamaya katkı sağlıyor.

Ubeydullah Efendi (1858-1937) hiçbir kategoriye sığmayan bir sima. Onun sıra dışı hayat hikâyesini okurken her an rotasını alışılmışın dışına çevireceğine hazırlıklı olmalıyız. Kahramanımız medreseden icazet aldıktan sonra birkaç yıl Tıbbiye’ye devam eder. Bu yıllarda Jöntürkler’e katılır ve muhalefet cephesinden siyasete bulaşır. İlk gazete yazıları da bu döneme denk düşüyor. İttihat ve Terakki’ye ilk katılanlardan biri olan Ubeydullah Efendi, “Sultan Hamid devrinde bir buçuk sene hapis, beş buçuk sene nefiy, on sene kaçak olduğumuz için tecrübe-i didegândan sayılıyoruz.” diyerek beladan uzak kalamayan renkli kişiliğini bir çırpıda özetliyor.

Maceraya gözünü kırpmadan atılan yanıyla Ahmet Mithat Efendi romanlarından fırlamış gibi görünen -hayata bakışı Rakım Efendi’yi, maceraperestliği Paris’te Bir Türk’teki Nasuh’u andıran- Ubeydullah Efendi, çeşitli vesilelerle pek çok ülkeyi dolaşır. Farklı milletlere kendilerini temsil imkânı sunmak üzere Chicago’da kurulacak, altı ay sürecek bir sergiye katılmaya can atar ve dilinden tek kelime anlamadığı Amerika’ya kaçak olarak gider. Hayatında derin izler bırakan iki buçuk yıllık Amerika macerası sırasında gazetecilik yapar, parasız kalınca keten helva satarak epeyce şöhret kazanır, Meksika ve Küba’da ufak tefek takılar yapıp satmaktan gocunmaz. 1899’da İstanbul’a dönene dek kaldığı ülkelerde yazdıklarını yayımlamayı sürdürür. II. Abdülhamid’in emriyle Taif’e sürülür, II. Meşrutiyet’te İttihat ve Terakki’den üç kez mebus seçilir. Rüzgâr ters yönden eser, Abdülhamid’e jurnal verecek kadar araları düzelir, Jöntürkler’i kıyasıya eleştirmekten çekinmez. Resmî bir heyetle gittiği İngiltere’de çat pat İngilizcesiyle Kral Edward’la sohbet eder... Mütareke yıllarında Malta’ya sürülür. Tek parti döneminde iki dönem yaptığı CHP milletvekilliği sırasında, vaktiyle jurnalcilik yaptığı yüzüne vurulunca eleştirilere göğüs gerer. Yaşadıklarını sakınmadan yazabilecek kadar kendiyle barışık ve kitabın ortasını söylemekten çekinmeyen yapısıyla Ubeydullah Efendi ilginç bir karakter. Reformist İslamcı denilebilecek çizgisiyle pek çok meseleye önerdiği cesurca çözümler, yabana atılmayacak cinsten.

Recai Güllapdan’ın ruh ikizi

Ubeydullah Efendi, hem “Jöntürk” etiketi altında tek bir aydın tipi bulunmadığının hem de son dönem Osmanlı ulemasının çeşitliliğinin somut bir örneği. On beş ayrı gazete ve mecmuadaki yazılarının yanı sıra, farklı ülkelerde basılmış altı gazetenin yayımlanmasında emeği ve on civarında risalede imzası bulunan bir yazar. Yazılarındaki muzip üslubu da Ahmet Mithat Efendi’yle benzeşen Ubeydullah Efendi, bize daha bir tanıdık geliyor; ama nereden? “Ben Washington’da bulunduğum esnada başımda kırmızı fes, ‘silk kendi’ diye (…) keten helvası satıyor iken Amerika’daki Osmanlı sefiri benim arkamda dolaşıyor ve bana Şura-yı Devlet azalığı teklif ediyordu. (…) Ben bu davete cevaben sefirin yüzüne ‘silk kendi’ diye bağırıyordum.” satırlarının sahibi, Recai Güllapdan’ın yüz yıl önce yaşamış ruh ikizi olmasın sakın?

Bölüm: Vitrindekiler
Sayı: 56 Kitap Zamanı