osmanli - Mimarinin aynasında Osmanlı tarihi


Mimarinin aynasında Osmanlı tarihi

ÖZGE YALIN
600 yıllık Osmanlı mimari tarihi, Prof. Dr. Doğan Kuban’ın yarım asırlık birikimleri ile kitaplaştı. Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları’ndan çıkan ‘Osmanlı Mimarisi’, kuru kuruya bir mimarlık kitabı değil; yazarının ifadesiyle ‘mimarinin aynasında Osmanlı tarihi’.
Doğan Kuban’a göre evleri, sarayları, camileri meydana getiren iradelerin arkasındaki istek ve arzuları irdelemek, yapıları bir vitrine kültür öğesi olarak dizmekten daha önemli. Onları özgün ve çekici kılan yorum ve zevklerin ne kadarının düşünce, ne kadarının patron emri ve zevki, ne kadarının gelenek, ne kadarının sanatçı iradesinin ifadesi olduğunu anlamak ve anlatmak, mimarlık tarihini yazmaya ve okumaya değer kılan çabalar. Kent-mimari ilişkisini bir kültürü tanımlayan olguların önemli bir bileşeni olarak tanımlayan Kuban, bu ilişkiyi dikkate almayan bir mimarlık tarihinin, yapıların kronolojik ya da tipolojik arşivlenmesinden öteye gidemeyeceğini söylüyor. “Camilerin, evlerin, kahvelerin, iskelelerin, tekkelerin, hazirelerin, hanların ve çarşıların insanlarla iç içe olan yaşamları mimarlık tarihlerine pek yansımaz. Bu tutum, yapıların tarihsel konularını anlamak için yetersiz kalır. Duvarlarına sürünerek geçilen eski kent sokaklarında, önemli olsun olmasın, her yapının bir ağırlığı ve mesajı vardı. Mahalle kadınları çeşme tasının nasıl bir zincirle çeşmeye asıldığını bilirlerdi. Caminin avlu duvarlarının bir yüzündeki bir girintiden de haberleri olurdu. İnsanlarla yapılar arasındaki ilişki yavaş yavaş geçen bir zaman içinde şekillenir ve onunla özdeşleşirdi.” diyor, Kuban. Bu yüzden, mimari tarihi alanındaki klasikler arasında yer almayı hak eden eserini hazırlarken, binaları onları yapan insanlardan; mimari akımları tarihî, siyasi, ekonomik gelişmelerden bağımsız düşünmemiş. Mimarlık alanındaki birikimlerini cömertçe sergilerken, Osmanlı tarihine de eleştirel bir yaklaşım getirmiş.

Prof. Dr. Doğan Kuban, Osmanlı mimarisini “Sinan’dan önce”, “Sinan sonrası” ve “Avrupa’ya öykünme” olarak üç başlık altında inceliyor. Osmanlı’da mimarinin dönüm noktası ve zirvesi olarak Sinan’ı görüyor; zira “bir dünya kenti olan İstanbul’un Türkleşmiş ve İslamlaşmış peyzajını taçlandıran ve muhteşem Türk sultanını simgeleyen Süleymaniye Külliyesi ve onun yaratıcı mimarı Koca Sinan’ın Osmanlı-Türk kültür tarihinde yerini alacak başka bir sanatçı yoktur.” Yazara göre, Sinan’ın eserleri içinde de dünya tarihinde eşi olmayan Selimiye, bir taç yapıdır; “Selimiye, Sinan’ın yazılmamış mimari kuramının uygulamasıdır. Bu yapıda Sinan’ın büyük sanatçı olarak mimari mesajını ve genelleyerek, Osmanlı kültürünün en büyük mimari gösterisini buluyoruz. Eğer Osmanlı kültürünün sentetik niteliğini temsil edecek maddi bir örnek aranırsa bunu Selimiye’den daha iyi temsil edecek hiçbir nesne yoktur.”

Osmanlı’nın son dönem mimarisinin Vak’a-i Hayriye’den Cumhuriyet’e kadar bir sömürge mimarisi niteliği taşıdığını ifade eden Doğan Kuban, kitabındaki bilgilerin, bütün mimari tarihlerindeki gibi, idare edenler ve tüketenler sınıfının mimari tarihi olduğunu söylüyor. Cemal Emden’in objektifinden çıkan fotoğraflarla zenginleşen 700 sayfalık büyük boy ‘Osmanlı Mimarisi’ kitabı, Osmanlı’yı tanımak için farklı bir çalışma.

Bölüm: Sanat
Sayı: 17 Kitap Zamanı