Hüseyin Akın, yeni kitabı Canlı Renkler’de Nurettin Topçu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Asaf Halet Çelebi gibi edebiyatımızda derin izler bırakmış ‘gizli özneleri’ anlatıyor. Akın, okura şiirsel bir dille sesleniyor. CANLI RENKLER, HÜSEYİN AKIN, PROFİL YAYINCILIK, 128 SAYFA, 8 TLHüseyin Akın 1965 doğumlu bir şair-yazar. Ürünlerini başta Dergâh ve Kırklar olmak üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımladı. Şiirlerini Sevmek, Karanfil ve Kiraz, Ay Tanığım Olsun, Çöl Vaazları, Kumaştan Çalan Terzi; denemelerini Deneme Yanılma, Kitabım Çıktı Alınmayın, Geçmiş Günler Matinesi; hikâyelerini ise Hepsi Hikâye isimli kitaplarında topladı.

Bir şairin elindeki metinde, türü ne olursa olsun, herhalükarda belirleyici olan unsur şiirdir. Diğer türler burada şiire ancak “yardım ve yataklık” eder. Zira has şair için şiir dışındaki her şey, ancak şiiri şerh etmekten ibarettir. Akın, edebiyatın her türünde ürün veren bir edebiyatçı. Denemelerinde şiirinin kaynağının, hikâyelerinde şiirinin hikâyesinin ipuçlarını vermişti. Kısa süre önce yayımlanan Canlı Renkler isimli kitabında ise şiirinin atıf dünyasına işaret ediyor.

Dünsüz ve yarınsız insan

Akın, kitabında modern çağın insanı “küll” olmaktan çıkararak cüz ve cüz’i haline getirdiğini, insanın dünsüz ve yarınsız olduğunu, anı yaşadığını, bu anların bölünmüş kişilikler ürettiğini, insanı kurgusal bir yaşantıya sürüklediğini belirtiyor. Oysa hayatın dün, şimdi ve yarın olmak üzere üç parçalı bir bütünden oluşan bir cümle olduğunu, cümledeki öğelerin cümlenin cüzleri olduğunu, bazen cümlede var olan öğelerin bilinmesinin yeterli olmayacağını, gizli öznelerin de bilinmesi gerektiğini, zira bu kişilerin tarihe yön veren kültürel kodlar olduğunu ifade ediyor.

Bu minvalde Nurettin Topçu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Asaf Halet Çelebi gibi edebiyatımızda derin izler bırakmış gizli özneleri irfani bir dille anlatıyor. Bu irfani yolculukta vicdan, insaf ve idrak sahibi hemen herkesin kulağına su kaçıran cinsten hadiselere, bazen de bizi hayret makamına ulaştıracak durumlara değiniyor.

Büyük adam, bize unuttuğumuz ya da fark edemediğimiz büyük tarafımızı gösteren kişidir. İçinde büyük dünyaları, büyük hedefleri ve büyük vaatleri barındırır. Akın “Millet Mistikleri” başlıklı yazısında Nurettin Topçu’nun ifadesiyle ‘ruh cephesinin gösterişsiz, nümayişsiz maden işçileri’ olan Ali Fuat Başgil, Peyami Safa gibi büyük isimlerden söz ediyor.

“Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirinde Zaman” başlıklı yazısında Tanpınar şiirinin bütüncül anlamda meselesi zaman olan bir şiir olduğunu, gerek tema açısından, gerekse teknik açıdan -düzyazı ya da şiir- yazdıklarının bütününde bu zaman hakimiyetini görmenin mümkün olduğunu ifade ediyor.

“Bir Muhteşem Tembel Adam: Ahmet Muhip Dıranas” isimli yazısında Dıranas’ın şiirlerinde Ahmet Haşim mahcubiyeti, Tanpınar estetiği, Faruk Nafiz pastoral havası ve biraz da Orhan Veli havailiğinin bir araya geldiğini, kiminin bağdaş kurmuş, kiminin yayılmış, kiminin ayakta, kiminin de cam önünde kanepede oturur vaziyette olduğunu kaydediyor.

Şiirden sağaltılan dil

Stefan Zweig biyografi yazarken yazarla öyle bütünleşir ki, okuyucu kitabı okurken Zweig’ın Balzac’ını değil de bizzat Balzac’ı okuduğunu sanır. Zweig kimi yazmışsa o yazar gibi görünmeyi becerebilmişti. Canlı Renkler’de birçok yazardan bahsediliyor fakat Akın kitabında çoğu kere anlattığı “yazar gibi görünmüyor”. Okuyucu Hüseyin Akın’ın Tanpınar’ını, Nurettin Topçu’sunu okuyor. Kitapta dikkat çeken diğer husus ise Akın’ın anlattığı yazar ile arasına mesafe koyması. Akın bir taraftan “yazar”ı anlatırken, bir taraftan da yazarın Akın’a bakan taraflarından hareketle Hüseyin Akın’ı anlatıyor.

Süt kırılınca tereyağı, tereyağından arta kalanla da lor yapılır. İşte şiir süt gibidir. Şiir olmayacak mısralar şarkı, şarkı olmayacaklar da nesir yapılır. Bir şey konu ve konum itibarıyla şiir olmayacaksa şair onu şarkı ya da nesir yapar. Hüseyin Akın Canlı Renkler isimli kitabında bunu yapıyor. Şiirden bozma (sağaltma) bir dil ile bize sesleniyor. Bize düşen bu sese kulak vermek.


MUSTAFA ORAL / Kitap Zamanı