Yayın adı:Yokettiğimiz Ormanlarımız Kaybolan Fonksiyonel Değerler ve Zamanımızın Orman Ölümleri
Kategori:TEMA Yayınları
Sayfa sayısı:38 s.
Yazar:Prof. Dr. Necmettin ÇEPEL
Türü:Bilimsel
Basım Yılı:Genişletilmiş 3.Basım 1995

Teknoloji ve sanayileşmenin ilerlemesi ve buna bağlı olarak yaşam düzeylerinin yükselmesi, doğal kaynakların aşırı derecede sömürülmesine neden olmuştur. Bu aşırı sömürü, ekolojik dengenin bozulması pahasına gerçekleştirilmiştir. İnsanın doğa ile sistemli ve son derece karmaşık ilişkiler içinde olduğunu farketmesi sonucu, insanın da doğal bir varlık olduğunun bilincine varmış ve "ekolojik biliçlenme" diyebileceğimiz bu olgu insanı, "Doğayı koruma yüzyılımız insanının kutsal görevidir" düşüncesini benimsemeye götürmüştür. Bu araştırma, yaşanabilir bir dünya için en önemli yapı taşlarından biri olan ormanların niçin korunması gerektiği üzerinde durmakta ve insan yaşamı ile doğrudan ilgili fonksiyonel değerleri ve özellikleri hakkında bilgi vermektedir.