HAYDAR ERGÜLEN
Gonca Özmen’in yayıma hazırladığı Çiğnenmiş Gül, İlhan Berk’in ölümünden sonra geride bıraktığı şiirlerden bir bölümünü kapsıyor. Bir çocuğun, bir gencin, bir âşığın, doğa gözlemcisinin, dört mevsim manavının, sabah mahmurunun, akşam yolcusunun şiirleri…

ÇİĞNENMİŞ GÜL, İLHAN BERK, YKY, 64 SAYFA, 8 TL


İlhan Berk deyince insanın aklına ne çok şey birden gelir. Ne çok kitap, ne çok şiir, ne çok anı ve ne çok hepsi de birbirinden ‘harika’ şey. Eh zaten İlhan Berk başlı başına ‘harika’ bir şeydir, ‘harika çocuk’ da olabilir ‘harika şair’ de, ‘harika bir arkadaş’ da... ‘Şimdi ve burada’ diyorlar ya, İlhan Berk hep öyle bir adamdı, şairdi, sanki bu yazıyı yazarken de ‘şimdi burada’ydı. Sanki omzumun üstünden birinin bana gülümsediğini duyar, okur, görür gibiyim işte. Ondandır. Bir de, olsaydı hemen söylerdi, zira ben kendi belleğime değil İlhan Berk’in şiirine güvenirim, “Ben senin bir kitabın için yazı yazmış mıydım hiç?” dememle beraber, onu da güldürmüş olur ve “Tomris Uyar için şiir yazmıyorsun, benim için yazı yazıyorsun, karıştırma!” diyerek beni kendime getirirdi. Bu cümleden de anlamış olurdum ki, İlhan Berk için pek çok yazı, hatta bir şiir de yazmış olmama karşın, hiçbir kitabı için bir yazı yazmış değilim bugüne dek.
Ustanın kitabına dair yazmak

İlk bunu düşündüm Çiğnenmiş Gül için yazının başına otururken. Aklıma Ece Ayhan’dan Cemal Süreya’ya dostluk, ahbaplık ettiğim şairler geldi, onlar için de yazmamıştım. Sanırım bunda genç bir şiir yazarı olarak bir ustanın bir kitabına dair yazı yazmanın ‘tuhaf’ olacağı duygusu etkili olmuştur. Yani şimdi ben Cemal Süreya’nın Sıcak Nal’ı için “Nefis olmuş, elinize sağlık” mı diyeceğim! İnsan utanır bundan, belli ki ben de utanmışım, yoksa benim gibi sadece 30 yıldır şiir, ama nerdeyse Tanzimat’tan beri yazı yazan biri için herhalde bu çok zor olmazdı! Belki de yazmalıydım, kimbilir!

İlhan Berk’le son konuştuğumda, Ömer Erdem’in yanındaydım TRT’de, Ömer o zaman TRT İstanbul müdürüydü. İlhan Berk’i aramıştı, konuşmuştuk ikimiz de, artık iyice hastaydı, ama sanırım başka bir yerde de yazdım, sesi neşeliydi. Çok şairce, çok çocukça, çok İlhanca bir nedeni vardı, çünkü YKY’den çıkan Delta dizisinde tüm şiirlerinin ikinci baskısı çıkmıştı ve ilkinde 1900 sayfa olan toplu şiirler bu kez 2000 sayfayı geçmişti, sevinci ondandı, onu müjdeliyordu. Şimdi o toplama Çiğnenmiş Gül de ekleniyor. İlhan Berk’in neşesi sürüyor, şiiri sürüyor, okurunu sevindirmeyi de sürdürüyor.

Genç ve iyi şairlerimizden Gonca Özmen’in yayıma hazırladığı Çiğnenmiş Gül, İlhan Berk’in geride bıraktığı şiirlerden bir bölümünü kapsıyor. Berk’in Kuşların Doğum Gününde Olacağım, Adlandırılmayan Yoktur, Tümceler Geliyorum, ki sağlığında yayımlanan son şiir kitabıdır, kitaplarının her birinde yer alabilecek şiirler, belki de onlardan taşmış şiirlerdir. ‘Gül’ imgesi, mazmunu bizde, Batıda ve Doğuda, eskiden ve bugün ne denli çok kullanılmış olursa olsun, her seferinde yeniden açan bir imge, yapraklanan bir sözcük ve kırmızısını şiirlere veren bir renk. Ateşi ise her zaman geçmiyor şiirlere, bazen solgunluk olarak da düştüğü oluyor, bazen de Willam Blake’in kitabının ve şiirinin adı gibi Hasta Gül oluyor. Ben de kitabın adını ilk duyduğumda nereden hatırladığımı düşündüm, ‘çiğnenmiş’ ve ‘hasta’lık arasındaki solgunluktan, ezilmişlikten dolayı da Blake’in kitabının bu çağrışımı yaptığını anladım.

İlhan Berk’in kimlikleri

İlhan Berk’in yeni bir şiir kitabının çıkması, bu düzyazı adını verdiği, oysa içini şiirle doldurduğu kitapları için de geçerli, her zaman bir şölen duygusu yaratır, doğrusu bunun nedeni kitap kadar İlhan Berk’in kendisidir. Onca kitap yayımlamış, dünyayı yazmak için boş bir kağıt olarak gören ve neredeyse bunu gerçekleştirecekmiş gibi davranan bir şairin kitaplarının bu duyguyu yaratması ve yaşatması elbette anlaşılır bir şeydir.

Öte yandan İlhan Berk’in ne kadar çok kimliğe sahip olduğunu düşündüm bu küçük kitabı okurken. Toplumcu gerçekçi olmuş, İkinci Yeni’ye katılmış, İkinci Yepyeni olmuş adeta, sonra her dönemde genç şair olmuş, her kuşakta yeni bir şair olmasını bilmiş, yani sadece şiiriyle değil, klasik büyük bir şair olarak da şair tavrıyla şiirine ve serüvenine katkıda bulunmuş, sadece ‘şiir imgesi’yle yetinmemiş, ‘şair imgesi’ni de çok önemsemiş bir şairden konuşuyoruz. Dünyada ondan habersiz bir tek dize yazılamayacağı gibi çok güçlü ve çok tutkulu bir cümleyi de söylemek herhalde onun harcıydı, söyledi de. Sanırım gerçeğinden daha da hakiki bir şeydi bu söylediği. Bu inanca sahip olmasıdır aslolan ve hakiki olan, gerçekleşmesi elbette beklenemezdi. Ama bu cümleyi de İlhan Berk’ten başka kimse söyleyemezdi. Bütün dönemlerinin hakkını veren şiirler yazdı, hatta daha çok da döneminden, vaktinden önce şiirler yazdı, ‘devrimci’ ve ‘öncü’ oldu ki, doğrusu bu ataklığı, o büyük kalkışmanın üyeleri olan İkinci Yeni şairlerini bile ürkütmüştür, en çok da onların en ‘muhafazakâr’ mensubu olan Cemal Süreya’yı.

Şiiri pek çok dönüşüm geçirdi Berk’in, ama her döneminde, her kitabında da diyelim, yalnızca ‘şair’ olarak yazmadı. Belki bu kadar çok, bu kadar iyi, bu kadar rahat yazmasının bir nedeni bu olabilir. Bir ‘çocuk’ olarak da yazdı, bir ‘genç’ olarak da, bir ‘âşık’ olarak da, bir ‘gözlemci’ olarak da, kuş gözlemcisi, doğa gözlemcisi, yıldız avcısı, dört mevsim manavı, orman memuru benzeri ağaç bekçisi, deniz eskisi (ve yenisi), bir buralı, bir Peralı, bir ikindi ustası, bir sabah mahmuru, bir akşam yolcusu, bir botanik bilimci, bir kâşif, bir gezgin olarak, yalnızca içini değil, içi gibi gördüğü, bildiği, sevdiği dışını da gezdi ve yazdı, içi de dışı da aynıdır, aynı yer, aynı şey ve aynı kişi. İlhan Berk’tir, doğadır, dünyadır, hepsi de aynı şeydir aslında, şiirdir. Bazen düşünmüyor değilim, Çiğnenmiş Gül’ü okuyunca da bir kez daha aklıma geldi: Acaba İlhan Berk şiirden çok sözcükleri mi sevdi, gerçekte o bir şair olduğu kadar, belki de bir şairden çok bir hurufi miydi? Hurufi şairdi. Harfi harfine de çocuk, genç, âşık, gözlemciydi.

‘Parçasıyım ben / bütün gördüklerimin’

Eh sevgili İlhan, (benim 20’lerimi, onun da 60’larını sürdüğü yaşlarda tanışmıştık, İlhan Bey demeyi herkes gibi bana da yasaklamıştı, arkadaş değil miydik, öyleyse İlhan’dı adı, haklıydı, hepimizden genç olan birine elbette adıyla seslenecektik, o yüzden böyle diyorum, yanlış anlaşılmasın!) işte sonunda bir kitabın için yazı yazdım, gerçi kitabından çok seninle ilgili oldu ama başka ne yazabilirim ki, kalkıp kitabını, şiirlerini övecek halim yok, senin gibi büyük bir şairin kitaplarını yetersiz cümlelerle övmeye kalkışmak! Olacak iş mi? İnsan sanki kendisini övüyormuş gibi gelir! Şu dizeler Çiğnenmiş Gül kitabındandır. Bazılarını rastgele aldım buraya, kitap tanıtma yazısı yazdığım anlaşılsın diye:

“Suya bakıyorsun. Masada bir gül duruyor/ Masada durmak olan işi” (“Suya Bakıyorsun”)

“Parçasıyım ben/ Bütün gördüklerimin” (“Dedim Ota”)

“Her şey üstüne okudum, gittim geldim her şeyle./ Tanımlamak doğanın işi, bıraktım.” (“Ölüyü Aşağıda Bıraktık”)

“Sayısız coğrafyada yapraklar otlar taşlar topladı./ Yukarı alındığı güne kadar orta boy bir tini vardı.” (“Sessiz Biri İçin Şiir”)

“Sev ne varsa olanaksız, ne varsa/ Taş adını bilmez/ Her şey kendine döner”(“Gök Boş”)

Kitap Zamanı