menderes - İpin gölgesinde bir demokrat
DP hükümetinde milletvekilliği ve bakanlık yapan öykücü Samet Ağaoğlu’nun Adnan Menderes’in insani yanını ve hayata bakışını anlattığı Arkadaşım Menderes, YKY tarafından yapılan yeni baskısıyla raflarda...

ARKADAŞIM MENDERES, SAMET AĞAOĞLU, YKY, 164 SAYFA, 11 TL


Türkiye’de 1940’lı yıllarda yaşanan tek parti döneminin en büyük zararlarından biri, takip eden dönemleri çarpık bir tarih anlayışına mecbur kılmış olmasıdır. İktidarı devretse de idareyi hiçbir zaman bırakmamış olan Halk Partisi zihniyeti, bugünün nesillerine bile yakın tarihi kendi yazdığı haliyle kabul ettirmeyi başarmıştır: Halk Partisi ilerici, onun içinden çıkan Demokrat Parti gericidir! Milli Şef, batı yolundaki Atatürk’ün takipçisi, Adnan Menderes ise çarıklıdır! Kafalara çizilen bu resmin değişmesi, yakın tarihi ve dolayısıyla bugünün Türkiye’sini yalın ve gerçek haliyle okuyabilmenin yolu türlü yaftalarla darağaçlarına götürülen siyasi figürleri yakından tanımaktan geçiyor kuşkusuz.

1946 yılında DP’ye katılan, DP hükümetinde milletvekilliği ve bakanlık yapan, 16 yıl boyunca Adnan Menderes’in çok yakınında bulunan Samet Ağaoğlu, Arkadaşım Menderes – İpin Gölgesindeki Günler’de Menderes’i anlatıyor. İlk baskısı 1967’de yapılan bu kitabın, 1950’li ve 60’lı yılları çağrıştıran günümüz politik atmosferinde okunması daha anlamlı olacaktır.

Halkın diliyle konuşuyordu

Menderes’in hayatının birçok yönünü anekdotlar eşliğinde aktaran Ağaoğlu, onun ruhsal yapısı, zekâsı ve konuşma yeteneği gibi kişisel özelliklerinin üzerinde duruyor. Menderes’in en güçlü yanının mantığı olduğunu söyleyen yazar, “Kullandığı politika silahlarının en keskini buydu!” diyor. Ağaoğlu, Menderes’in sıkça dile getirilen hitabet yeteneğine ve dili kullanışına da İnönü’yle kıyaslayarak değiniyor: “Bizde son yarım yüzyılda demagojiyi gerçekten en çok ve maharetle kullanan siyasi hatip de İnönü. (…) Menderes bu sanata pek az iltifat etmiş, karşısına çıkanları daha çok mantık ve bilgi kuvvetiyle yenme yolunu tutmuştur.”

Menderes’i İnönü’den ayıran en önemli yanlarından biri de halkla arasındaki ilişkiydi. Her gittiği yerde protokol kurallarını bile altüst ederek halkla iç içe oluyor, halkın diliyle konuşuyordu. Bu ilgisi halktan karşılık görüyor, el üstünde tutuluyordu. Ağaoğlu’nun deyişiyle, son yüzyılda Atatürk’ten sonra halkça Menderes kadar sevilmiş bir insan yoktu.

Ağaoğlu’nun Menderes’le ilgili anıları, 1950-60 arasındaki politik ortamda Türk basınının durumunu da ortaya koyuyor. Dördüncü kuvvet olduğunu fazlasıyla hissettiren basın, bir anlamda Menderes hükümetini esir almıştı. Ki basının bu özelliği on yıllarca süregeldi. 1940’lı yıllarda gazete kapatmak, gazetecileri hapse atmak tek parti yönetiminin gündelik faaliyetlerindendi. Menderes’in ilk icraatlarından biri gazete kapatmayı böylesine kolaylaştıran kanunları kaldırmak oldu. Gazetecilik yaptığı, gazete çıkardığı için cezaevine atılan gazeteci yoktu. Ancak basın, Menderes’i etkisi altına alıyor, adeta gölge hükümet gibi çalışıyordu. Menderes’in basınının telkin ve talepleriyle kadrosundan çıkardığı ya da kadrosuna kattığı kişiler de yok değildi. Basın özgürlüğünün en büyük mağduru yine Menderes’ti. Dünyanın en büyük devlet adamlarından biri olduğuna dair manşetler atan basın, 27 Mayıs sabahı Menderes ve arkadaşlarının asılması için alkış tutuyordu! “Evet, basın demokrasilerde ahlâk prensipleri içinde çalıştığı zaman dördüncü kuvvettir. Ama bu prensiplerden yoksun bir basın tahrip yolunda birinci kuvvet!” diyerek meseleyi özetliyor Ağaoğlu.

Demokrasi darağacında

Menderes’le arasındaki sevgi bağı elbette duygusal bir bakışa itiyor yazarı. Bu duygusallığı elden bırakmadan, Menderes’i meziyetleriyle, hatalarıyla anlatırken Türkiye yakın tarihinin en kara dönemlerinden birine, 27 Mayıs darbesine ve ardından gelen Yassıada günlerine de ışık tutuyor Samet Ağaoğlu. 10 yıl boyunca bir ülkeye başbakanlık yapmış, yaptığı hamlelerle ülkeyi birçok açıdan kalkındırmış, halkın telaffuz etmekte bile zorlandığı bir dönemde “demokrasi” kelimesinin bayraktarlığını üstlenmiş bir ismin darağacında biten macerası bu ülkenin yarası olmaya devam edecek elbette. Acı olan, 27 Mayıs sonrası önüne getirilen, onu darağacına götüren düzmece hırsızlık, yolsuzluk, suistimal dosyalarının, birlikte yola çıktığı ve yıllarca yan yana siyaset yaptığı Ahmet Tahtakılıç, Fuat KöGoogle Page Rankingülü, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Ahmet Emin Yalman gibi yol arkadaşlarının dedikodularından ibaret olması.

Bugün Menderes’in bir idealist olduğu, hayallerinde kalkınmış bir Türkiye resmi bulunduğu ve bu hayali gerçekleştirmek için çabaladığı geniş kesimlerce kabul ediliyor. İşin aslı, onun hataları da bu uğurdaydı. Yakın çevresi tarafından bilinen en önemli özellikleri sevecenliği, utangaçlığı ve kin tutmazlığıydı. Yassıada’da bile insanlığından ödün vermedi, olanca nezaketiyle yaptı savunmasını. O mahkeme tiyatrosu görüntülerinden akıllara kazınan, dudaklarındaki acı gülümseme Menderes’in en gerçek resmiydi. Bugün bile geçerli ve anlamlı bir soru soruyor Ağaoğlu: “Adnan Bey’i, yaşadığımız son elli yılın başka siyasetçileriyle karşılaştırdığımız zaman, onun bu kin tutmazlığıyla, mesela İnönü’nün, rakiplerini sefalete ve sehpaya kadar kovalayan kini kafamda kocaman bir soru işareti çizer: Bu memleketin siyasi hayatına damgasını vuran, bu iki kalp yapısından hangisi?”Efe Erdem / Kitap Zamanı