Rainer Maria Rilke; Çeviren: Kamuran Şipal


Cem Yayınevi;
İstanbul, 2000, 157 sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 975406718X


Prag'da doğmuş, ama gerçek bir Avrupalı, bir dünya vatandaşı olan Rainer Marie Rilke (1875-1926) yarım yüzyıllık yaşamını sanata adamış, şairliğinin yanı sıra üstüne denemeleriyle de geniş yankı uyandırmıştır.

'...Sanat yapıtlarının bütün öbür yapıtlardan ayrıldığı nokta, adeta geleceğin ürünleri, zamanları henüz gelmemiş ürünler olmalarıdır. Kendilerine kaynaklık eden gelecek yakın değildir; gelecekteki en son yüzyılın ürünleridir sanat yapıtları, izlenen değişik yollar ve gelişimler çemberinin iki ucunun birbiriyle kavuştuğu en son yüzyılınn ürünleridir. Dört başı mamur yaratılardır sanat yapıtları, insanların ta baştan beri kurup çatmaya çalıştığı ve işin sonunu getirmek için daha epey çaba harcayacağı Tanrının çağdaşlarıdır.'

(Arka Kapak)


Rainer Maria Rilke(1875-1926) Prag’da doğdu. Eğitimi için girdiği askeri okuldan sağlık nedenleriyle ayrıldıktan sonra, Alman Edebiyatı ve sanatı ile hukuk eğitimi gördü. Avrupa’nın birçok kentinde yaşadı. Rodin’le ilgili bir kitap çalışması için gittiği Paris’te şair Baudelaire’den etkilendi. Burada nesnenin plastik özünü yakalamaya çalıştığı ve nesne-şiir olarak bilinen yeni bir lirik şiir üslubu geliştirdi. Yarım yüzyıllık yaşamını sanata adadı, şairliğinin yanı sıra sanat üstüne denemeleri ve öyküleriyle de büyük beğeni topladı.

20. yüzyıl Alman şairlerinin en iyilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Eserlerinde dönemin Çek-Alman gerilimi ve bu gerilimin etkileri ön plana çıkmaktadır. En iyi bilinen eserlerinden biri Genç Bir Şaire Mektuplardır. Çok başarılı kabul edilmemekle birlikte öyküleri de bulunmaktadır.
Kitaptan notlar:

Sanat Üstüne (1898)

Sanat da örneğin din,bilim ve sosyalizm gibi bir yaşam görüşüdür. Başka görüşlerden ayrıldığı tek nokta,belli bir zamandan kaynaklanmayışı,adeta en son amacın dünya görüşü olarak kendini açığa vuruşudur.

Sanat yapıtı. Sanatçının naif eğiliminin bir ürünü değildir bu,onun her zaman bugün’e verdiği bir yanıttır.

Dolayısıyla şöyle bir tanımlamaya gidebiliriz:Sanat yapıtı,sanatçının varlığının çok derinlerinden kopup gelen bir itiraftır; bir anıyı,bir yaşantıyı ya da bir olayı bahane olarak kullanıp kendini sunar bize,yaratıcısından kendini koparıp alarak tek başına varlığını sürdürür.

Sanat yapıtının söz konusu bağımsızlığı güzelliktir. Her sanat yapıtıyla yeni bir şey gelip katılır dünyamıza,onu biraz daha zenginleştirir.

-

II

Çocukluk, büyük adaletin ve engin sevginin ülkesidir. Kaybetmekten korkmaz çocuk. Dünya kendisi için hiçbir şeyin içinde yitip gitmeyeceği bir kase gibidir. Bir kez karşısına çıkan her şey onundur. Nesneleri belli bir yerde kalmaya zorlamaz. Ve imge çocuğun malı olur. Bu yüzdendir ki çocuklar işte öylesine zengindir.

Başkaları üstü kapalı sorularla ortada dolaşıp dururken,sanatçılar itiraflarda bulunabilen tek kişilerdir.

-

III

Tarih,dünyaya vakitsiz gelenlerin bir çizelgesidir. Ve kalabalıkta sık sık biri uyanır,gözlerini açar; kalabalık içinde işi olmayan biridir bu ve kalabalıktaki varlığı buradakilerden daha kapsamlı yasalardan kaynaklanır.

Ne var ki,vakitsiz gelmişlerdir dünyaya.

Böylece yaratıcılıklarda henüz yaşamayan,yaşayacakları zamanı gözleyen bir sanatçılar soyu sürdürür varlığını.

Ve sanatçı,devinimlerini yaşadığı hücrenin karşısına çıkardığı zorunlu sınırlamalara çarparak kırılan bir dansçıya benzer.

-

İzlenimcilik (1898)

Son yıllardaki tüm akımlar,sanatların alabildiğine yalın ve temel gereçlere yönelmesinden doğup çıkıyor; ne kadar rengarenk görünüm taşısa,ne kadar açılım gösterse de,sonunda her sanat yapıtı başa dönüp ışık olmayı amaçlıyor çünkü.

Bir sanatçının söyleyecekleri ne kadar çok olursa,sezgilerle ele geçireceği şeyler de o kadar çok olur.

Ve eli yüzü düzgün her sanat yapıtında saklı yatan yüzlerce güzellik vardır ki,ortaya çıkışlarında sanatçının istemi hiç rol oynamaz. Belli bir şeyi büyük bir ustalıkla dışa vuran sanatçı,bu davranışıyla o büyük şey için,zorlamalar ya da uğraşıp didinmelerle asla ele geçirilemeyen,kendini ancak armağan olarak sunan o büyük şey için yer açar yalnızca.

Ama sadece işi ciddiye alan kişiler ve yalnızlar içindir armağan. Kalabalıklara götüren ağaçlıklı gezi yolunu değil de,kendi kendilerini götüren o çetin yolu seslerini çıkarmadan yürüyenler içindir.

-

Çocuğun Yüzyılı (1902)

1900 yılının aralık ayında bu isimle Ellen Key’in bir kitabı yayınlandı. Kitap sessiz,etkileyici ve sevimli haliyle üzerinden atlanıp geçilemeyecek bir olay,bir belge niteliği taşıyor.

Çocuğun avukatlığına ve havariliğine soyunmuştur Ellen Key. İçinde yaşadığı çağdan memnun değildir,umudunu geleceği simgeleyen çocuğa bağlamıştır ve bu geleceğin büyük,mutlu bir gelecek olmasını ister,dolayısıyla topluma yeni bir biçim vermek için çalışanlarla aynı paralelde buluşur. Ne var ki,Ellen Key günümüzde erişkinler arasında egemenliğini sürdüren koşullarda reformlara başvurulurak gerçek bir ilerleme sağlanabileceğini olanaksız görmekteydi. Çocuklar ilerlemenin kendisidir ve Ellen Key’in kitabında dönüp dolaşıp insanlara öğretmeyi amaçladığı,söylemek ve öğütlemek istediği şey şudur:Çocuğa güvenin!

-

Günümüzdeki koşullar dikkate alındı mı şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki,gerek iyi,gerek kötü anne ve babalar,gerek iyi,gerek kötü okullar çocuk karşısında haksız konumdadır. Çocuğu düpedüz tanımazlıktan gelir,yanlış bir varsayımdan yola çıkarlar; pek yüce kişilerin çocuğa kendilerine eşit ve eşdeğer varlıklar gözüyle bakmaya çalıştıklarını görmeyerek,çocuklar karşısında üstünlük duygusuyla davranan erişkinlerin varsayımından yola koyulurlar. İsa söylememiş midir,”Çocuklar gibi olmazsanız...”diye. Ama ne yazık ki,çocuklar çocuk olarak var olamazlar. İyi niyetli anne babalar tarafından bile bin türlü kısıtlamalar getirilir var olma haklarına. “Uslu” oldular mı kedi yavrusu davranışı görür,”yaramazlık” yaptılar mı kendilerine cani gibi davranılır,asla insan yerine konmazlar. Çocuklarına ilk günden başlayarak yeni bir kişiliğin sahibi gözüyle bakıp bu kişiliğe saygı gösteren bir anne ve baba henüz çıkmamıştır,oysa dünyaya gelen her çocuk böyle bir kişiliği tohum halinde kendisinde taşır.

-

Sanki kendilerine özgü hiçbir şeye sahip değillermiş gibi davranılır çocuklara,onları besleyip yaşatan engin zenginlikler değersiz kılınıp kendilerine beylik nesneler sunulur. Erişkinlere karşı artık öyle davranılmasa bile,çocuklara karşı hoşgörüsüzlük ve sabırsızlıkla davranılır. Büyüklere tanınan kendine özgü bir görüş sahibi olma hakkı esirgenir çocuklardan. Günümüzdeki durumuyla bütün eğitim çocukla arkası gelmeyen bir savaştan oluşur ve bu savaşta sonunda iki taraf da en aşağılık çarelere başvurur.

-

Yapılması gereken,çocuğa ilişkin pek fazla bir şey bilmeyen erişkinlerin görüş açısından değil,çocuğun kendisinden yola koyulmaktır. Çocuğun yaşamını haklı ve bağımsız bir yaşam olarak kabullenip buna saygı göstermektir.

Ellen Key ilginç ve canlı kitabının pek çok yerinde çocukla sanatçıyı aynı kefeye koyar.


Okuyan ve inceleyenin notu:

Önemli ve eskimeyen isimlerden olan Rilke'nin 'sanat' üzerine kaydettiği çeşitli notlar, düşünceler... Sanat ile ilgili terminolojiye ve sanat'ın neliğine dair önemli bir kitap...

Elif Konar