Dünyayı yadırgamak

ALİ GALİP YENER / Kitap ZamanıAlman edebiyatının büyük şairi Rainar Maria Rilke’nin başyapıtı Duino Ağıtları yeni bir çeviriyle dilimizde. Rilke, Duino Şatosu’nda yazmaya başladığı ve on ağıttan oluşan başyapıtını 1922’de İsviçre’de tamamlamıştı.

sqxvw - Duino Ağıtları

DUİNO AĞITLARI, R.M. RİLKE, ÇEV.: NAZAR TÜYSÜZOĞLU, NOTOS KİTAP, 90 SAYFA, 12 TL

Rainer Maria Rilke (1875– 1926) Prag doğumlu, kozmopolit bir ortamda yetişmiş lirik bir şairdir. XX. yüzyılın en büyük şairlerinden sayılan Rilke’nin başyapıtı Duino Ağıtları daha önce A. Turan Oflazoğlu ve Can Alkor tarafından Türkçeye çevrilmişti. Eser, bu defa Nazar Tüysüzoğlu’nun çevirisi ile okurlara ulaştı. Rilke, Stefan Zweig’ın deyişiyle, “saf şair”dir. Zweig onu, bütün hayatını şiirin yarattığı dünya içinde bir varoluşa dönüştüren, şiirdeki varoluşu ile hayat arasında mutlak bir uyum ihtiyacı peşinde koşan ve bu manevi mucizeyi (hayatla sanat arasındaki ahengi) gelecek nesillere aktarmayı başarmış edebi bir kişilik olarak görür.

Rilke’nin şiirini Doğu ve Batı edebiyatlarının temel metinleri, Tolstoy’la tanışıklığı, izlenimcilik akımı, şiir dışındaki esas metinlerinden biri olan Malte Laurids Brigge’nin Notları’nı yazdığı Paris’te sekiz ay boyunca Rodin’in sekreterliğini yapması ve Alman idealizmi etkilemiştir. Yaşadığı dönem, Orta Avrupa’daki Alman ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarının çöküş sürecine rastlar; şiiri sarsıcı toplumsal dönüşümlerden etkilenmiştir. Çağdaşları arasında Wittgenstein, Musil, Kafka, Zweig ve Freud ilk elde sayılabilir. Şiirlerinden özenli bir derleme hazırlamış olan Ahmet Cemal’in deyişiyle, Wittgenstein’ın “saf felsefe”, Loos’un mimaride “saf işlevsellik” ve Schiele’nin resimde “saf ifade” arayışları ile Rilke’nin şiirde “saf şiirsellik” arayışı arasında bir fark yoktur. Bu çerçevede Rilke, sanatın bir çeşit ‘yaşama’dan başka bir şey olmadığını ifade eder ve hayat tarzının iki ayağını yalnızlık ve çalışma olarak saptar. Şairin içinde yaşaması gereken manevi iklimi şöyle tarif eder: “Yalnızlık, büyük bir içsel yalnızlık. Kendi içine yürümek ve saatler boyu kimseye rastlamamak.”

‘Batılı ama mistik bir şair’

Malte Laurids Brigge’nin Notları’nın çevirmeni Behçet Necatigil’in deyişiyle “Batılı ama mistik bir şair” olan Rilke’de her büyük şairde muhakkak surette bulunması gereken hikmet, sadece fikirlerden kaynaklanmaz; gönül, mizaç, yalnızlık ve lirizmden gelir. Ondaki hikmet ifadesi, “dünyayı yadırgamasından, Tanrı ile arasına girmiş olan engelleri garipsemesinden doğar”. Şiirlerindeki esas temalardan biri olan ölüm, hayatını şiire adayan Rilke’nin sanattaki hedefiyle doğrudan ilişkilidir. Onun gayesi, hayat şuurunu ölüme doğrulatmaktır. Ölümü, hayatın zıttı değil de tamamlayıcısı olarak görür. Tanrısal Hakikat ile irtibatını bu gayeye ulaşmak için kurar.

Rilke, yalnızlığı ile başa çıkmakta zorlandığı buhranlı dönemlerinden birinde, 1912’de Prenses Maria von Thurn’ün davetlisi olarak gittiği Adriyatik kıyısındaki Duino Şatosu’nda yazmaya başladığı ve on ağıttan oluşan başyapıtını 1922’de İsviçre’de tamamlar. Dünya şiirinin önemli örneklerinden olan Ağıtlar, şairin yalnızlıkla başa çıkma, ölüm fikri, İlahi Hakikate yaklaşım ve sanatçının ödevi konularındaki son sözünü içerir. Ahmet Cemal, eserin önemini şairin şifreli metaforları kullanmasında, dil işçiliğindeki cesur tavrında ve ağıt (elegie) formunu seçerek Hölderlin tarafından temelleri atılan Alman şiir geleneğine bağlanmasında bulur. Rilke, W. Hulewicz’e 1925’te yazdığı bir mektupta Ağıtlar hakkında şöyle der: “Evet, bizim ödevimiz bu gidici, dayanıksız yeryüzünü öyle derin, öyle acıyla, tutkuyla kavramak ki onun özü ‘görünmez olarak’ bizde yeniden dirilsin. Bizler Görünmez’in arılarıyız. Çılgın gibi topluyoruz görünür’ün balını, Görünmez’in büyük altın kovanında biriktirip saklamak için. Ağıtlar’daki melek, o dönüşümü içinde gerçekleştirmiş olan varlıktır.” (Can Alkor’un Ağıtlar çevirisi “Sunuş”undan).

Metafizik şiirin geç doğan çocuğu

Şair, Yedinci Ağıt’ta şöyle seslenir: “Hiçbir yerde var olmaz dünya, sevgilim içimizden başka”. Rilke iç dünyanın mutlak öneminin farkında bir şair olarak eserini ilahi kuvvetin yardımıyla yalnızlık bilincinin sureti tarzında inşa etmiştir. Bilindiği gibi büyük sanat eserlerinde, şiir türünün başyapıtlarında, şairi harekete geçirici ve hareketini devam ettirici kuvvet İlahi Aşk’tır. Dante’den Mevlana’ya, Şeyh Galip’ten Sezai Karakoç’a uzanan sanatın büyük içsel seyahatinde bu gerçeği tespit etmek mümkündür. İşte Kurt Leonhard’ın deyişiyle “metafizik şiirin geç doğan çocuğu” Rilke, Ağıtlar’da Tanrı aşkını anlatırken “Görünmez’in altın kovanı”nda çalışan şairler arasında yerini alır.

Bölüm: Şiir
Sayı: 87