Her gün binlerce kişi doğmakta ve her günün o faili meçhul saniyelerinde de yine binlerce kişi bu dünyadaki yaşamını noktalamakta; tıpkı yelkovanla akrebin o amansız takibinin tetikleyici rolünü üstlendiği ibresinin, dakika dakika şahitliğindeki tekerrürü misali…

Ağlayarak geldiğimiz şu âlemden ağlatarak gidiyor, nerede, ne zaman ve ne şekilde yaşamımızı noktalayacağımızı bilemiyor, her gecenin sabahında da bir kez daha gözlerimizi şu dünyaya açarak yolculuğumuza devam ediyoruz…

Dini dedelerimizden, yaşamı hayatın içinden ve sevmeyi de kalbimizden öğreniyoruz, ta ki; düşünmeye başlayarak Rabbin bize bahşeylediği aklımızı tam olarak kullanmaya niyetlendiğimiz o olgunluk evresine geçiş zamanına değin…

İşte bu evrede tekrardan yargılıyoruz düşüncelerimizle benliğimizi ve tekrardan mütalaa ediyoruz o ana kadar yaşadığımız her bir şeyi ve bir karar veriyoruz sonunda hayatımıza dair; ben kimim sorusuna bir yanıt bulmanın verdiği o taze hazlarla birden bire bambaşka oluveriyor dünyaya karşı tüm bakışımız ve farklı olarak yazılıyor o andan itibaren yarınımız…

Yaptığımız yanlışlar seriliyor bir bir önümüze, aynı; cumartesi pazarlarının ne alırsan beş YTL tezgahlarındaki renk renk elbiseler misali ve ne kadar çok yanlış yaptığımızı görüyoruz o an, şaşırıyor gülümsüyoruz belki de o ilk aşk dediğimiz sevdamıza yaptığımız delilikler, seksen yapraklı bir defter misali gün ve gün yazılarak şimdi önümüze konulduğunda…

Ölümü düşünüyoruz sonrasında, çok sevdiğimiz bir dostumuzun cenazesinde ellerimiz iki yanda çaresiz imama uyarken ve Rabbimiz geliyor o an aklımıza ardından cennet cehennem derken…

İrkiliriz birden bire acaba ne olacak benim sonum diye tüm iyi ve kötü yanlarımızı hesap ederken, tanımaz olurlar bizi her nedense, birer birer o üstümüze giydiğimiz, mal, mülk, şan ve şöhret ardına bile bakmadan yanımızdan geçip de giderlerken…

Bazılarımız çok geç kimilerimizde vakti geldiğinde anlayıp da çözüverdiklerinde hayatın sırrını, işte o an bilinecektir asıl gaye ve neden bir insan olarak gözlerimizi açarak var olduğumuzun gayesini şu her şeyi yalan âlemde…


Ümit Ziya Altı...