Forumun Müzik konularının konuşulduğu bölümüne hayatı hakkında kısaca bilgi verdiğim Neyzen Emin Dede hakkında Beşir Ayvazoğlu'nun güzel bir yazısını yeri geldiği için kaydetmeyi uygun görüyorum.Yazıda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sanatkar ile ilgili gerçekten çok ince tespitlerine yer verilmektedir.

"Neyzen Emin Dede ve Hüsam Efendi

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur'undaki Emin Dede'nin Neyzen Emin Yazıcı olduğunu biliyor muydunuz?

Çok kudretli bir neyzen ve birinci sınıf bir hattat olan Emin Dede'de yedi asırlık bir gelenekten süzülen Mevlevî terbiyesinin ve zarafetinin somutlaşmış halini gören Tanpınar, üflediği neyden daha narin bir görünüşe sahip olan bu zarif mevleviyi "Bir medeniyetin en yüksek cihaz olarak kendisini seçtiği insanlardan" biri olarak tasvir eder. Öyle bir adamdır ki, gözlerine dikkat edildiği takdirde, "maddesinin çok üstünden konuştuğu" hemen fark edilir. Romanın kahramanı Mümtaz'ı, tanıştıkları gün gözleriyle yakalamış, kendisini dış görünüşünden hareketle tanımaya çalışan bu mütecessis genci tek kelime bile kullanmadan şöyle azarlamıştır: "Neden maddemle bu kadar meşgulsün? Ne ben, ne de senin sanatım dediğin şey, zannettiğin kadar mühim değildir. Elinden gelirse senin de, benim de içimizde konuşan sırra, âlemşümul sevgiye yüksel!"

Tanpınar'a göre, Mevlevi terbiyesi Emin Dede'de "ferde ait her şeyi silmiş, sanki bu halim, ilhamlı ve sabırlı adamı bir nevi hüviyetsizliğin içinde eritmiştir". Mümtaz ona baktıkça, Neşâtî'nin "Ettik o kadar ref'i taayyün ki Neşâtî/Âyîne-i pür tâb-ı mücellâda nihânız" beytini hatırlar. Açıkçası, Emin Dede, maddesinde ve medeniyetinde gizli bir adamdır. Şimdi Tanpınar'ı dinleyelim:

"Bu kadar büyük bir sanatkârda, herhangi bir sanatkârane edayı, şahsiyetini bir uca taşımış, orada kendi iç fırtınalarıyla yaşamış olmanın verebileceği bir değişikliği aramak beyhûde idi [...] Bir Beethoven, bir Wagner, bir Debussy, bir Liszt, bir Borodine, bu gördüğü ebediyet yıldızından ne kadar ayrı insanlardı. Onların çılgın hiddet ve kinleri, bütün hayatı kendisi için hazırlanmış bir sofra zanneden iştihaları ve bunları tek başına yüklenebilmek için imkânsız bir Atlas gayretiyle gerilmiş gururları, hiç olmazsa şahsiyetlerini değişik planda göz önüne koyan bir yığın nazariyeleri, garabetleri, yumuşaklığı bile etrafındaki her şeye bir arslan pençesi gibi geçen mizaçları vardı. Halbuki bu şöhretsiz dervişin hayatı üst üste kendi şahsını inkârdan ibaretti [...] Bu kendi iradesiyle yahut medeniyetinin terbiyesiyle silinmiş çehreyi sonsuz itişlerle geriye doğru götürerek ondan bir Aziz Dede, bir Zekâî Dede, bir İsmail Dede, bir Hâfız Post, bir Itrî, bir Sadullah Ağa, bir Basmacızâde, bir Kömürcü Hâfız, bir Murat Ağa, hatta bir Abdülkadir-i Merâgî, hülâsa bizim bir tarafımızı, belki en zengin his tarafımızı yapan insanların hepsini çıkarmak mümkündü. Onlar bir kile buğdayın içinde bir tane olarak yaşamayı seven insanlardı".

Tanpınar'ın bu tespitleri şaşırtıcı; fakat son derece doğrudur; hatta şu Mesnevî mısralarının bir çeşit şerhi niteliğini taşır:

"Biz hepimiz aynı mayadanız; beynimiz de, başımız da öyle. Fakat şu beli bükülmüş göğün altında iki görür olmuş, kalmışız. Hadi, şu benlikten geç, herkesle karış kaynaş. Kendine kaldıkça bir habbesin, bir zerresin ancak. Fakat herkesle birleşip kaynaştın mı, ummansın. Dünyada nice diller var; fakat hepsi de anlam bakımından bir. Kapıları kırdın mı, su bir olur gider".

Mevlânâ ve Tanpınar, sanki tasavvufun ferdiyeti bütünüyle yok edip şekilsiz bir kitlenin herhangi bir parçası haline getirdiğini söylüyorlar. Fakat ben bu cümleleri farklı anlamak gerektiğini düşünüyorum; bir kile buğdayın içinde bir tane olarak yaşayıp "terk-i nâm ü şân"ı şöhrete ve itibara tercih eden bu insanların kendilerini başka türlü gerçekleştirdiklerini, "üst üste kendi şahsını inkâr"ın Avrupalıların anladığından çok farklı bir ferdiyetin inşası anlamına geldiğini bilmek gerekir. Mehmed Âkif'in Hüsam Efendi Hoca'sı böyle bir ferdiyettir.

Hikâye şu: Sultan Abdülmecid, adından hep övgüyle ve saygıyla söz edilen mesnevihan Hüsam Efendi Hoca'yla tanışmak ister; fakat o kabul etmez; bütün davetleri geri çevirir. Aradan zaman geçer; günün birinde Beşiktaş taraflarına yolu düşen mesnevihanı padişahın adamları çevirir, derler ki:

Efendimiz bizi gönderdi, çok selâm ediyor,

"Görüşmek istiyorum, kendi istemez mi?" diyor.

Uzun değil ki saray, işte dört adımlık yer;

Hemen dönün gidelim, hiç düşünmeyin bu sefer!

Dönün, ricâ ederiz...

Hüsam Efendi Hoca'nın cevabı müthiştir:

Ben elli beş senedir teptiğim yegâne yolun,

Henüz sonundan uzakken tükendi gitti ömür;

Tutup bir de geri döndüm mü, yandığım gündür!

Hüsam Efendi Hoca'lar ve Emin Dede'ler hayatımızdan çekileli çok oldu. Şimdi kendi suretlerine tapan adamlar ekranlarda boy boy!"