115744od1 - KizilbaŞ TÜrkler..

Kızılbaş Türkler kitabında, İslam öncesi devirlerde hiç ışık yüzü görmemiş bazı karanlık noktalara projektör tutuluyor önce. Onlar aydınlanınca, sanki İslam''ın ve Türk''ün yüzüne renk geliyor. Hazreti İbrahim ve Hazreti Muhammed''in Türklüklerine dair önemli ve ciddi bilgiler veriliyor. Müşriklerin, Ebu Talip ve ailesine, Asya''daki Türk İlleri''ne göç etmeyi teklif etmeleri ne kadar ilginç ve düşündürücü. Hendek Savaşı''nda Seyhan adlı tepeye, Hazreti Peygamber''in kurdurduğu çadırın adının Kubbe-i Türkiye olması, akla, Türk sahabeleri getirmiyor mu? Horasan ve Maveraünnehir''e yapılan Arap-İslam Orduları akınları, yalnızca Hazreti Ali''nin hilafet yıllarında durması tesadüf mü? Yalnızca bu soruları akla taktırmıyor Nihat Çetinkaya, şu tarihi tesbitleri de ekliyor: Hazreti Hüseyin, Kerbela''dan sağ çıkabilseydi, Türk İlleri''ne gidecekti. Kerbela''da, Zeynelabidin''i ölümden Türkler kurtardı. Kerbela''nın intikamını Türkler aldılar.

Kitabın bundan sonraki sayfalarında, Türk illerine hayasızca akınlar yapan Emevi Ordularının vahşet, dehşet, kıyım ve yağmalarını okuyoruz. Zalim Haccac ve Kuteybe''nin yaptıklarını her Türk okumalı ve bilmeli. Bir örnek vereyim, gerisini siz okursunuz: Emevilerin Horasan Valisi Yezid b. Mühelleb, 7 aylık kuşatmadan sonra girdiği Cürcan şehrini yağmalatarak tahrip ediyor. Kuşatma sırasında ahdetmiş, şehri alırsa, Türk kanlarıyla dönen değirmende öğütülen undan yapılmış ekmek yiyecek. Yezid bu ahdini gerçekleştirmek için tam 12 bin Türk''ü katletmiş.

Bu kitapta, Türklerin müslüman oluşundaki saptırma ve perdelemelere son veriliyor. Karahanlı ve Selçuklular''ın İslam''a giriş ve algılayışları, ehl-i beyt''e ve onun nesline olan saygı ve bağlılıkları ayrıntısıyla anlatılıyor.

Osmanlı''nın kuruluş dönemindeki İslam anlayışı iyi incelenip irdelenmeli, bunca yıl Türk Milleti''ne belletilmeye çalışılan yanlı ve tek yönlü bilgilere itibar edilmemelidir. Her Türk, İran''da Şah İsmail''e gelinceye dek, şiiliğin egemen ve başat durumda olmadığını bilmeli. İran''da o devirlerde hakim mezhep şafiiliktir. Sürekli olarak hanefi-şafii kavgalarının olduğu bu ülkeye, şiiliği, Osmanlı''nın dışlayıp göçe zorladığı Kızılbaş Türkmenler götürdü. Osmanlı''ya, şafiilik ve eş''ariliği ise, Yavuz''un Çaldıran ve Mısır seferlerinden dönerken yanında getirdiği ulema taşıdı.

Bizlere tarih derslerinde Osman Bey''in kızıl börk giydiğini, Şah İsmail''in, Yavuz''un babası II.Bayezid''e "baba" diye hitap ettiğini, Yavuz''un yeğeni şehzade Murat''ın da kızıl börk giyip Kızılbaş olduğunu okutmadılar. Kızıl Börk''ü de, Şah İsmail''in babası Şeyh Haydar dönemine sıkıştırdılar ve Kızlıbaş deyimini oraya bağladılar. Oysa gerçek öyle değil, kızıl börk, bir Türk başlığı, kızıl renk kutsal sayılıyor Türkler''ce.

Ve o talihsiz Çaldıran Savaşı. "Ehl-i kıble tekfir olunamaz" buyruğuna rağmen, cihangirlik ve hakimiyet uğruna, kâfir olarak ilan edilen Kızılbaş Türkler. Çetinkaya, haklı olarak bu savaşa "Bir millet, iki devletin savaşı" diyor

ESER..Tam 578 sayfa, yüzlerce kitap, belge ve kaynağı taramış BİR YAPITTIR..