9758410776ak8 - İblisin Kıblesi

1945’ten 28 Şubat’a ve günümüze Türkiye’de İslamcılık ve Emperyalizm

Hıristiyan-Siyonist İslamcı İttifakı kuruldu. Hedef Anadolu Federal İslam Cumhuriyeti. Türkiye’ye biçilen küresel rol: Hilafet Müslümanlar İsrail’li bir mehdiye hazırlanıyor.Türkiye’yi Siyonist-Masonlar mı yönetiyor, yoksa Amerikancı İslamcı İlim Yayma Cemiyeti’nin kurduğu İmam-Hatip okullarında yetişen İslamcılar mı? 1998’de Siyasal İslam’a destek yasası çıkartan Hıristiyan-Siyonist ABD, altmış yıldır İslamcıların kıblesi mi? -ABD Dışişleri Bakanı niçin Türkiye’nin İslam devletine dönmesini istedi? Hıristiyan-Siyonizm’in Başı Amerika İslam Şeriatçısı mı? -ABD niçin işgal ettiği Sudan’da ve Irak’ta Federal İslam Cumhuriyetleri kuruyor; niçin Türkiye’de Hilafet istiyor? -Başbakanlık MGK Kararlarını Kıymetlendirme Müşavirliği Raporunda MGK’ya Hilafet önerenlerin gerekçeleri neler? -ABD PKK’ya niçin İslamcı söylem önerdi? -Siyasal İslamcılığı etnik bölücülüğe kimler sürükledi? 1990’ların başında Kürt Raporu hazırlatıp Parti toplantılarını Irak’ın Kuzeyi’nde peşmerge kamplarında yapan Siyasal İslamcılar, Türkiye’nin yönetimine nasıl tırmandı? -Türkiye’de Lions Kulübün ilk kurucuları İslamcı-Masonlar mı? -İslam’ı Masonlukla bir tutan Mason İslam Konseyi Başkanı kim? -Türkiye’yi yöneten Siyasal İslamcı kadroları yetiştiren İlim Yayma Vakfı’nı Masonlar mı kurdu? -İmam-Hatip okulları açan İlim Yayma Cemiyeti’nin Amerikan Büyükelçiliğiyle ilişkisi neydi? -Atatürk döneminde okutulan Din Dersi kitapları Allah’ı, Kur’an’ı, Peygamberi nasıl tanımlıyordu? -ABD, hangi tarikatları ve cemiyetleri neden destekliyor? Emperyalistler arası çatışmalarda Siyasal İslam kartı nasıl kullanılıyor? -Atatürk yaşasaydı İslamcı olurdu! diyerek kamuoyunu İslamcı bir askeri darbeye hazırlayan İslamcı-Komünistler kimlerdi? -İslamcı askeri darbe isteyenler hangi Genelkurmay Başkanı’na neden umut bağladılar? -Polis eğitimine Amerikancı İslamcı damga vuranlar kimlerdi? -Siyasal İslamcıları para ve silah vererek teröre yönelten Siyonist Yahudi Amerikan devlet adamları kimler? -1960’larda ilk İslamcı İntihar Uçağı eylemini planlayan ve orduyu İslamcı darbe yapmaya kışkırtan İslamcı Türk kimdi? -İlim Yayma Cemiyeti bağlantılı Amerikancı İslamcılar 1969 Kanlı Pazar’da Amerika’ya karşı direniş başlatan yurtseverleri nasıl katletti? -Müslümanlık ile İslamcılık neden aynı şeyler değildir? İslamcılar Müslüman mı? -İslamcı Hıristiyanlar kimler? -İslamcı Siyonistler Kimler? -İslamcı Yahudiler kimler? -İslamcı Komünistler kimler? -Kızıl türbanlı erkek komünistin İslamcılığı nereden kaynaklanıyor? -Amerikan Scientology tarikatıyla ortaklık kuran İslamcılar kimler? -İslamcıların 'Yahudi Düşmanlığı' İsrail’le ve Siyonistlerle danışıklı mı? -Hıristiyan-Siyonistler Siyasal İslamcıları neden destekliyor? -'Gayrı-müslimlerle ortak cihad' projesi hazırlayan İslamcılar kimler? -Kimler Müslüman kamuoyunu İsrail’li bir Mehdi’ye hazırlıyor? -Türbanlı imam-hatipli kızların Ermeni ayinlerinde ne işi var? -İngiliz Lordlar Kamarası türbanı niçin destekliyor? -İslamcı 'Yeniden Milli Mücadele Hareketi'nin Amerika bağlantısı neydi? -1960’larda türban misyonerliği yapan İslamcı gazete, Amerikan 6. Filosuna nasıl hizmet ediyordu? -Amerikan ordusunda türbanlı subaylar mı var? -Müslümanlığa ve Hz. Muhammed’e düşman olan ve Kur’an’ı yırtıp yakan Hıristiyanlar ve Siyonist Yahudiler, türbana niçin var güçleriyle sahip çıkıyor? -II.Abdülhamid çarşafı neden yasaklamıştı? -Abdullah Öcalan gibi kanlı bölücü örgüt liderlerinin gençliklerinde İslamcı olmaları bir raslantı mı? -Irak’ın Kuzeyinde Kürdistan kurulmasını savunan İslamcılar kimler? -Türkiye’nin yönetimini İmam-Hatiplilere emanet edeceğiz diyen, imam-vali, imam-bürokrat, imam-yargıç, imam-siyasetçi, imam-subay isteyen Cumhurbaşkanları, Genelkurmay Başkanları ve askeri istihbaratçılar kimler?