40932k8835cj7 - Barnabas İncili

İsa dedi:

'Fakat benim etesllim, hakkımdaki her batıl düşünceyi yok edecek ve dini tüm dünyaya yayılıp (tüm dünyayı) kontroluna alacak olan Elçi'nin gelmesindendir. Çünkü böyle va'd etmiştir. Allah (C.C.) İbrahim'e ve bana teselli veren onun dininin sona ermeyecek ve Allah tarafından el değmeden korunacak olmasıdır'

Kâhin karşılık verdi: 'Allah'ın elçisi geldikten sonra (aha) başka peygamberler glecek mi? '

Hz. İsa cevap verdi: 'Ondan sonra Allah tarafından göndeliren gerçek peygamberler gelmeyecek ama, pek çok yalancı peygamber gelecek; ki ben buna üzülüyorum. Çünkü Şeytan Allah'ın adaletli hükmüyle onları yerlerinden kaldıracak da kendilerini, benim kitabımı bahane edinip gizleyecekler.'

Kâhin dedi: 'Mesih'e ne ad verilecek ve hangi işaretler onun gelişini ortaya koyacaktır?

İsa cevap verdi: 'Mesih'in adı hayranlık uyandırır çünkü allah ruhunu yaratıp da, göksel bir nur içine koyduğu zaman ona (bu) adı kendisi vermiştir.'

Allah dedi: 'Bekle Muhammed; çünkü senin uğruna cenneti, dünyayı ve yığınlarca yaratığı yaratacağım içlerinden seni elçi yapacağım, öyle ki kim seni kutsarsa kutsanacak, kim seni lanetlerse lanetlenecektir. Seni dünyaya göndereceğim zaman kurtuluş elçim olarak göndeceğim. Senin sözüm gerçek olacak. O kadar ki, gök ve yer düşecek. Fakat senin dinin düşmeyecek. MUHAMMED O'nun kutlu adıdır.'

o zaman kalabalık 'Ey Allah, bize ilçini gönder. Ey Muhammed, dünyanın kurtuluşu için çabuk gel:

BENİM YORUMUM..

Bu Kitabı Okudum..
Vatikan Tarafından Jabul edilmeyen 2000 İncilden sadece bir tanesi..
Merak edenlere tavsiye ederim..