“Esrâr-ı ezel râ ne tü dânî vü ne men
İn harf-i muammâ râ ne tu hânî vü ne men
Hest ez pes-i perde güft ü gûyî men ü tü
Çün perde berüfted, ne tü manî vü ne men”


Esrâr-ı ezelden ne sen agâh ne de ben
Bir harf-i muammâ... ne okursun de ki sen?
Bir perde var onda, ne konuşsak, sen, ben
Çün perde iner, ne sen kalırsın ne de ben.

dcfb6508ae97cda2 - Rubai - Hasan Harakani