Örümceklerin İpeği ve Ağları:
Böceklerin ancak larvalık çığındayken ipek vücuda getirmelerine karşılık örümcekler bütün hayatları süresince birer ipek fabrikasıdırlar. İpek yapımı, son derece çetrefil bir mekanizma olup türlü tiplerde yüzlerce bezin çalışmasını gerektirir. Bezlerle ipliğin çıktığı meme başlan sinir sistemine bağlıdır, ipek salgısı ise örümceğin şuurlu olarak başvurduğu bir fonksiyondur.
İpek, meme başlarının sayısız küçük deliklerinden çıktıktan sonra havaya değince sertleşen yapışkan bir maddedir. Bir tek meme başının deliklerinden salgılanan ipek lifleri, genellikle birleşerek bir tek teli vücuda getirirler.
İpeğin örümceğe faydaları nelerdir? Bir kere taşıt vazifesi gören ipek vardır. Herkes, bir örümceğin bir ipek teli boyunca yükseklerden aşağı indiğini görmüştür. Örümcek bu gibi inişlerde istediği yerde durabilir, ya da gerisin geriye yukarı çıkabilir. Bir örümcek bir yerden bir yere geçmek için kendine bir asma köGoogle Page Rankingü bile bina edebilir. Bunun için karnını yukarı kaldırıp ipek telleri salgılaması ve ufak bir hava akımının bunları bir engele rastlayıncaya kadar yatay olarak uzatmasını beklemesi kâfidir.
İpek, örümceklere, barınak yapımında da yardım eder. Migaller inlerinin içini ipekle astarlarlar. Temmuz ayında tarlalarda çok rastlanan «Chiracanthium» bilimsel adlı bir tür ise, ipekten ördüğü bir kesenin içinde yaşar ve yavrularını büyütür. Avrupa'nın güneyindeki ve Afrika daki «Nemoscolus» lerde, barınak, bazılarında, helezoni bükümüyle bîr karnından - ayaklı kabuğuna benzeyen ipekli bir konidir. Ev örümceklerinin ağı, sık dokunmuş bir örtü biçimindedir. Örümcek çoğunlukla bu örtünün yan tarafındaki bir borunun içinde av gözler. Çayırların «agelena» lan huni biçimli bir ağ örerler. «Argyronete» nin barınağı ise suyun dibine demirlemiş olan ve hayvanın vakit vakit yüzeyden getirdiği havayla oturulabilir bir hal alan bir denizaltı çanıdır. Bahçe örümcekleri ise ışınsal tellerden ve içice dairelerden meydana gelmiş nefis ağlar ören usta birer sanatkârdırlar. Afrika'da «menneus» lar, minik ağlarını ayaklarının arasında taşıyarak bundan, avlarım yakalamak için kepçe gibi yararlanırlar. Bazı tropikal örümceklerin yarım ay biçimindeki ağları da o kadar sağlamdır ki, balta girmemiş ormanlarda yürüyüşü güçleştirir. Solomon adaları yerlileri, bu ağlan, liana denilen sarmaşık dallarının ucuna takarak bunlarla kepçe gibi balık tutarlar.