Örümcekler Nerede Yaşar:
Örümceklerin otuz bine yakın çeşidi, dünya yüzünde yiyecek bulabilecekleri her yerde yaşayabilirler. Kanatları olmaksızın ve başka hayvanlar üzerinde kaçak yolculuk yapmaksızın bu kadar yayılabjlmiş olmaları ilginçtir.
İnsanın örümcek görmesi için bir çayırda yere eğilmesi, beyaz bir çarşafın üzerine bir dalı silkelemesi, çiçekleri veya yaprakları incelemesi, bir taşı kaldırıp altma bakması veya toprağı karıştırması kâfidir. Akla gelebilecek her yerde örümcek vardır. Bazı evlere girerek köşelerde ağlarını örerler. Yeraltı mağaralarında kör ve renksiz örümceklere rastlanmıştır. Bazı türler su boylarında avcılık ederler. Suya dalan bir tür ise denizaltı çanının ilk mucididir. Akdeniz kıyılarının kalkerli yosunlan ile sıcak denizlerin derisidikenlileri bazı türleri barındırırlar. Atmosfer tabakalarında bile örümcek bulunabilir. Zira birçok örümcekler, ipeklerinin üzerinde yüzlerce kilometre uzağa yolculuk edebilirler. Bir tabiat bilgini, bir uçağın arkasında muazzam bir kelebek ağı sürüklemek suretiyle, 1200 metre yüksekte örümcekler yakalamıştır.