49789 b - UZUN BACAKLI HASAT ÖRÜMCEKLERİ YAZ SONBAHARA yerini bırakırken, çok uzun bacaklı ve örümceğe benzer garip bazı yaratıklar kalabalık sürüler halinde bahçelerde, tarlalarda toplaşmaya başlarlar. Avrupa dillerindeki isimlerine göre, «hasat örümceği» veya «orakçı» diyebileceğimiz bu hayvanlar, oldukça çirkin yaratıklar olmalarına rağmen, her nedense örümcekler kadar korku uyandırmazlar. Avrupa'da yaygın bir inanışa göre, «hasat örümcekleri» nin bol oluşu ekinin bereketli olacağına delildir. Öldürülmelerinin ise uğursuzluk getireceğine inanılır.
Hasat örümcekleri (Phalangiidae), sefalotoraksları ile karınları arasında bir «bel» olmayışı ve karın bölgelerinin de bölüntülü olmasıyle gerçek örümceklerden ayrılırlar. En öndeki iki çift bacakları çok uzundur. Bir çift gözleri sefalotoraks'ın tepesindeki kısa çıkıntıların üzerindedir. Bacakları son derece uzun olup sahiplerinin garip bir şekilde, buna karşılık çok hızlı yol almasına yardımcı olur. Hasat örümcekleri'ni. ellememek daha doğrudur: Karınla-rındaki bir çift bez tatsız bir koku çıkarır.Hasat örümceği ne ağ örer, ne yuva yapar. Örümceklerle, kenelerle, küçük böceklerle ve çürümekte olan organik maddelerle beslenir. Dişi daha ilk dondan önce yumurtalarını rutubetli bir toprağın içine yumurtlar. Kış soğukları bütün ergin hasat örümcekleri'ni öldürürse de, yumurtalar hayatta kalırlar ve ertesi ilkbahara içlerinden yavrular çıkar. Hasat örümcekleri'nin bazı tropikal türleri çok iri olur. Bunların çoğu oldukça kalabalık sürüler halinde yaşarlar. Bir tabiat bilgini, Meksika'nın Jalapa bölgesinde yüze yakın iri hasat örümceği'nin, bir bitkinin geniş yapraklarının alt yüzünde toplu halde asılı olduğunu görmüştü. Bu türün bacakları 8 10 santim uzunluğundaydı.
En yaygm tür «Phalangium opilio» dur. Birleşik Amerika'daki altmış kadar türden en iyi bilinenleri «Leiobunum» grubundandır. Bunların sarımsı ilâ koyu kahverengi vücutları ve çok uzun, ince bacakları vardır.