Su Örümceği

«Su örümceği» (Argyroneta aquatica), grimsi kahverengiyle gösterişsiz bir türse de, suda barınması bakımından ilgi çekicidir. Öbür örümceklerin çoğunluğundan farklı olarak bunlarda 15 milimetrelik erkek, 8 milimetre uzunluğunda olan dişiden daha büyüktür. Su örümceği'nin barınağı, hendekler, gölcükler ve yosun ile böcek larvaları bakımından zengin başka berrak ve durgun sulardır. Su örümceği bu sularda sırt üstü yüzer. Bir hava boşluğu ile çevrili karnı bu arada gümüş renkli iri bir kabarcığı andırır. Örümceğin, karnı gibi kıllı olan göğsünün alt yüzeyinde de su içinde bir hava tabakası asılı kalmaktadır. Su örümceğinin ini suyun içindedir. Örümcek, önce su bitkilerinin arasında kendine abajur biçimli ve hava geçirmez bir yapıt örer. Sonra yüzeye çıkar ve çaprazladığı ard bacaklarının arasında hapsettiği bir hava kabarcığını yuvasına indirir. Yuva bu şekilde hava kabarcıklarıyle dola dola şişer ve oldukça iri yapılı bir çan görünüşü alır. Burası, su örümceği'nin yazbk evidir. Avlarım da rahatça yemek üzere buraya sürükler. Kışın terkedilmiş eski bir yumuşakça kabuğunun içine taşınır ve bunun duvarlarını ipeğiyle astarladıktan başka, ağzına da su bitkilerinden bir kapak örer. Bu ailenin erkekleriyle dişileri gene başka örümceklerden farklı olarak barış içinde yaşarlar. Hatta erkek ve dişi örümceklerin çanının, üstü örtülü bir geçitle birbirine bağlı olduğu görülmüştür. Dişi, yumurta kozasını evinin tavanına yapıştırır.