DOSTUMUZ ÖRÜMCEKLER

ÖRÜMCEKLER (Araneidae), sekiz bacaklarından ve bölütsüz iki kısımdan: Sefalotoraks'la bel gibi dar bir kısımla ona bağlı karından meydana gelen vücutlarından tanınırlar. Bu bel bir milimetreden çok ince olmakla beraber, örümceğin sinir sistemi, sindirim kanalı,kan damarları ve solunum sistemi buradan geçer. Gözler ve kıskaçlar, duyarga ayaklar ve bacaklar gibi organlar sefalotoraks'ın üzerindedir. Karın bölgesi oldukça yumuşaktır. Alt yüzeyinde solunum delikleri, ipeğin çıktığı meme başlan ve anus ile tenasül delikleri yer alır.
Örümceğin sekiz gözü sefalotoraks'm önünde iki veya üç yol üzerine dizilir. Yuvarlak küçük mercimeklere benzeyen bu gözler, osel denilen sade gözlerdendir. Yüzeyleri böceklerin çoğunluğuyle ileri kabuklular'daki gibi sayısız küçük fasetalara bölünmüş değildir.
Kıskaççıklar, örümceğin en önemli organlarmdandır. Ağzın önündeki bu oynak çengellerin ucu son derece serttir, yanlarında ise, zehir bezinin salgısının boşalmasına mahsus minik bir delik bulunur. Kıskaççıklar çift olduğundan, örümceğin ısırığı, birbirine çok yakın iki ufak delik seklinde kendini gösterir ve bu bakımdan, daima bir iğne tarafından açıldığı için, tek olan böcek sokmalarından ayrılır. Kıskaççıklar aynı zamanda birer çalışma aletidir.Örümcek bunlarla, avlarını tutar, inini kazar ve öteberi taşır.
Örümceklerin ağzının da çenelerden, damaktan ve çene ayaklardan yoksun olmak özelliği vardır. Yanlışlıkla bazen «çene» diye adlandırılan duyarga ayaklar, adları üzerinde birer duyarga ve erkeklerde çiftleşme organıdırlar. Örümceğin bacakları hakkında, her birinin yedi bölütten meydana geldiğinden ve sonuncunun iki veya üç pençesi olduğundan başka söylenecek mühim bir şey yoktur. Bu ayaklar genellikle örümceğin yürümesine ve koşmasına, bazen atlamasına ve yüzmesine yararlar. Tarak biçiminde iki pençesi olan son çift, ağm yapımında vazife görür.
Örümceğin karnının alt yüzeyindeki solunum deliklerinin ikisi veya dördü, akreplerinkine benzer yapraksı akciğerlere açılır. Yalnız iki akciğerin bulunması halinde, ayrı iki solunum deliği de böceklerinkinden farklı olmayan dallı soluk borularına bağlıdır.
Tenasül deliği, solunum deliklerinin arasında, yani karnın ön kısmındadır. Böceklerde bunun tam tersine onu karnın arkasında, anus'a komşu olarak göreceğiz. Karnın arka kısmı genellikle altı tane olan çeşitli uzunluklardaki eklemli meme başlarına bırakılmıştır. İpek bezleri karnın içinde olup incecik kanallarla delik deşik meme başlarının ucuna bağlanırlar. Örümceklerin kalbi de karın bölgesindedir.
Örümceklerin beslenme tarzları hakkında bilinenler şunlardır: Yemek boruları kılcal olduğundan, ancak sıvılar ve sıvımsı bulamaçlarla beslenebilirler. Bunun için de ya avlarını ağızlarına bastırıp limon gibi sıkmak, ya da iç sıvılarını emmek zorundadırlar. Bunun için, İli iş olarak, avlarına, bütün organlarını eritecek bir sindirim diyastazı zerkederler. Sıvısı emilen avdan geriye bir deri kalır ki örümcek bunu yemeyerek atar.
Örümceklerin avları çok çeşitlidir. Bütün böcekler, çokbacakklar, küçük kara kabukluları, hatta başka örümcekler onlara av olur. Örümceklerin omurgalılara bile sataştıkları görülür. Balık, tetari, kurbağa, kertenkele, sıçan, fare, hatta kuş yiyen örümcekler görülmüştür. Bu bakımdan önderlik Güney Amerika'nın migal denilen iri örümceklerindedir. Bunlardan, ayakları hesaba katılmaksızın 9 santim uzunlugunda olan
«Theraphosa blondi» gibi bazılarının, tavşanların ve tavukların kanını emdikleri, hatta en zehirli yılanlarla beslendikleri görülmüştür. Fakat avlarının en büyük kısmı bizlere zararlı yaratıklardan meydana geldiğine göre, örümceklere dostumuz gözüyle bakmak yerinde olur.
Ava saldırı ile avın hareketsizleştirilmesi için örümceğin şüphesiz tesirli silâhları vardır. Yapışkan ağ hiç şüphesiz yetmeyecektir. Bundan ötürü de örümceklerin, kıskaççıklarından damla damla akan zehirleri vardır. Bu zehirin, bazı türler üzerinde felce uğratıcı etkisi görülür. Bazı örümceklerin zehiri insanı bile öldürebilir. Fakat gerçekten tehlikeli örümcek azdır. Avrupa'da yalnız güneyin malmignatlart (Latrodectes) tehlikeli olabilir. Tarantula (Lycosa tarentula) hakkında anlatılanların çoğu ise halk inanışıdır. Buna karşılık Güney Amerika ülkelerinden Brezilya, insanoğlu için gerçekten öldürücü zehiri olan örümceklerle (Ctenus ve Latrodectus) kaynaşır.