ZEHİRSİZ AKREPLER: KAMÇI AKREPLER

KAMÇI AKREPLER» in, gerçek akrepler'den farklı olarak zehir iğneleri yoktur. Bir başka ayrılıkları da, kıskaçlarının daha kalın olması ve bunların iç kenarlarının, avların parçalanıp çiğnenmesinde rolü olan sayısız dikenler ve dişlerle silâhlı bulunmasıdır. Kamçı akrepler, yürümek için yalnız üç çift bacaklarından yararlanırlar. İlk bacak çifti öne doğru olağanüstü uzamıştır ve büyük bir ihtimalle duyarga vazifesi görmektedir. Kamçı akreplerin bilinen yüz elli kadar türü mağaralarda ve kaya oyuklarında yaşar.
Kamçı akrepler, gerçek akrepler kadar çirkin görünüşlü olmakla beraber, zehirli değillerdir, fakat kalın kıskaçlarıyle insanı fena halde ısırabilirler. Tabiat bilginleri bundan ötürü onları inceleyecekleri zaman uzun penslerle tutmayı tercih ederler.
Kamçı akrepler'in meydana getirdiği «Pedicalpi» takımı, kolaylıkla ayırt endilen iki alt-takıma bölünür. Kuyruklu kamçı akrepler'in ' karnının ucunda, kamçıya benzer ve eklemli uzun bir kuyruk yer alır. Kuyruksuz kamçı akrepler'de karnm ucu yuvarlanmıştır ve hiç bir kuyruk izine rastlanmaz.
Kuyruklu grubun en iyi bilinen üyesi, Birleşik Amerika'nın güney doğusu ile Meksika'nın «Mastigoproctus giganteus» türüdür. Bu oldukça kıllı, koyu kahverengi hayvan, 8-9 santim uzunluğunda olabildikten başka, hemen hemen aynı uzunlukta bir de kuyruğu vardır. Kolay evcilleşerek sahibinin parmaklarından yiyecek almaya alışır. Her türlü böcekle beslenir. Sirkemsi bir kokusu vardır.
Kuyruksuz kamçı akrebinin çok daha uzun bacakları vardır. Bu tür, karanlık mağaralarda, yarlarda yaşadığı için, pek ender olarak görülür. Birleşik Amerika'dakîler pek ufak olup yanlışlıkla örümcek zannedilebilirler. Doğu Paru'daki bir mağarada bir tabiat bilgini tarafından yakalanan bir kuyruksuz kamçı akrebin vücut uzunluğu yaklaşık olarak 5 santimdi, fakat bacakları bir yemek tabağını kolaylıkla örtüyordu. Özellikle ince ve uzun olan ön bacakları 22-23 santim uzunluğundaydı. Bu bakımdan pek çok kimse ilk bakışta kamçı akreplerini rahatça örümcek zannedebilir.