Limulus - Kral Yengeçler KRAL YENGEÇLER veya ÖBÜR ADLARIYLA AT NALI YENGEÇLER


KIRAL YENGEÇLER» veya öbür âdlarıyle «at nalı yengeçler» Atlantik kıyılarında ve özellikle rıhtımlarda ve dubaların yakınlarında iyi bilmen hayvanlardır. Denizin sadece birkaç kulaç derinliğinde olduğu bazı köşelerde, bazen düzinelercesi kumlu veya çamurlu dipte sürünürken görülürler.
Palaeostracha» sınıfını meydana getiren bu deniz böceklerine, 60 santimi bulan uzunlukları sebebiyle kral yengeç, kavisli sırtları at nalına benzediği için de at nalı yengeci denilir. Karınları, dikenimsi, uzun bir kuyrukla son bulur. Bu tembel yaratıklar diplerdeki kumun ve çamurun içinde dolaşarak deniz solucanları ve başka hayvansal besinler ararlar. Dişiler yaz sonlarında yumurtalarını kumdaki sığ girintilerin içine yumurtlarlar. Yumurtadan çıkan yavrular büyüklerine çok benzerler, yalnız kuyrukları yoktur.
Kral yengeçler hemen hemen soyu tükenmiş eski bir grupturlar. «Yengeç» adlarına rağmen, bugün yasayan hayvanların hiç biriyle yakın akraba değillerdir. Bazı bakımlardan kabuklulara benzerler. Su hayvanlarıdırlar, solungaçlarının aracıyle solunurlar ve bileşik gözleri
vardır. Başka bakımlardan örümcekleri andırırlar: Yürümek için dört çift bacakları, bir çift özel kıskaçları vardır ve duyaragdan yoksundurlar. Tabiat bilginleri onları ayrı bir sınıf halinde ele alırlar.
Kral yengecler'in sadece beş türü vardır. «Limulus polyphemus» Kuzey Amerika'nın kuzeyinin Atlantik kıyılarında yaşar. Eti insanlar tarafından yenilnıezse de, bazen tavuklara ve domuzlara yedirilir. Öbür dört türün yurdu Doğu Hint adalarıyle Japonya'dır. Buralarda halka yiyecek vazifesi görürler.