LVB00015 - Çalpara (Porîunus puber) ÇALPARA (Porîunus puber)

«Çalpara», bir yürüyücü olan ve ayakları da sivri olarak son bulan çingene yengeci'nden farklı olarak yüzücü bir türdür ve arka ayaklan da palet şeklinde genişlemiştir. En geniş boyutu ender olarak 10 santimi geçer.