Birçok yengeçlerin vakitlerinin bir kısmını suyun dışında geçirebilme kabiliyetleri, sıcak ülkelerin kara yengeçlerinde en üstün dereceyi bulur. Bunlar çok kere rutubetli ve gölgeli ormanlarda yaşar, ağaç köklerinin arasında gizlenir, ya da kendilerine oldukça derin inler kazarlar. Bazıları deniz yakınlarındaki yarı batak alçak alanlardan pek uzaklaşmaz, buna karşılık başkalarının dik ve kayalık dağlarda yaşadıkları görülmüştür. Küba adasının çalılarla kaplı, hatta bazen tamamiyle çıplak kalkerleri kayalarının üzerinde yılın sekiz ayında insanı korkutan iri kara yengeçlerine rastlanır. «Adi kara yengeci Batı Hint Adalarında ve Orta Amerika kıyılarında en yaygın türdür