STOMATOPOD» lar, kabukluların gelişme sırasına göre ıstakozlardan geridirler; Tam bir «sefalotoraks» lan olacak yerde, göğüslerinin sadece birkaç bölütü kafalarına bağlıdır. Buna karşılık, sap ucunda yer alan oynak gözleri vardır. Başka dillerdeki adına göre «çekirge ıstakozu» (Squilla mantis) diyebileceğimiz türde sekiz ayak çiftinin ilk çifti gelişerek peygamber devesi'nin kıskaçlarına benzemiştir. Hayvan, bu makaslarından, başka kabuklularla beslenmekte yararlanır. 20-25 santim uzunluğundadır. Bu Akdeniz türü, etinin lezzeti sebebiyle pazarlarda çok aranılır.