Kısırlık sorunundan şüphelenerek tedavi arayışına giren çiftleri, pek çok test ve tanı yöntemi bekliyor.


Bahçelievler Medicana Tüp Bebek Klinik Şefi Doç.Dr. Süha Sönmez, tedavi için adım atan çiftlerden neler istendiği ve nasıl bir yol izlendiği konusunda bilgi verdi.

Çift infertilite şüphesiyle ne zaman hekime başvurmalı?

Eğer bir yıl veya daha uzun süredir hamilelik elde edilememişse kısırlık yönünden bir değerlendirilmeye gereksinim vardır. Ancak eğer kadının yaşı 30 veya üzerinde ise 6 aylık bir korunmasız ilişki sonrasında hala gebelik olmamışsa doktora başvurmalıdır. Ayrıca eğer adet düzensizliği varsa ki bu yumurtlama ile ilgili bir sorun olduğunu gösterebilir ya da erkekte bilinen bir problem varsa yine bir yıl beklenmeksizin doktora başvurulmalıdır. Gebelik elde edilmeye çalışılan bu bir yıllık süre içinde hiçbir zaman endişeye kapılmamalıdır. Çünkü toplumda yaklaşık 7 çiftten birinde bu durum görülmektedir ve günümüzde kısırlığın tedavisinde oldukça ileri teknoloji kullanılmakta ve olguların önemli bir kısmında da gebelik elde edilmektedir.

Önce erkek mi kadın mı doktora gitmeli?

Öncelikle erkek doktora gitmelidir. Çünkü erkeğe yapılacak testler hem kolay hem sayıca daha az hem de maliyeti düşüktür.

Erkekler hangi durumda bir yıldan önce doktora gitmelidir?

Erkekte kısırlık nadiren belirti verir. Erkek infertilitesinin tam değerlendirmesini yapmak için akıntı ve idrar yapma güçlüğü ve yanma olup olmadığı sorulmalıdır. Ayrıca tam idrar tahlili ile en az iki sperm analizi yapmak gerekir. Ürolog tarafından yapılan bir fizik muayene ile cinsel organlara ait patolojiler ortaya çıkarılır. Risk faktörleri varsa; iki taraflı inmemiş testis, kadın yaşı 35’den büyükse ve eğer çift erkek partnerin fertilite potansiyelini sorguluyorsa erkekler de bir an önce doktora gitmelidir. Ayrıca kemoterapi ya da radyoterapi tedavisi görecek ya da görmüş olan, ergenlik döneminde kabakulak geçirmiş, şeker hastası olan veya varikosel tanısı konmuş veya bu nedenle operasyon geçirmiş olan erkekler evlendikten hemen sonra doktora gitmelidir.

Tedaviye başvuracak çiftlerden neler istenir?

Hastaneye ilk kez başvuranlardan istenen özelliklerin başında çiftlerin resmi nikahlı olması gelir. Bu ziyaret sırasında da çiftlerin birlikte gelmesi arzu edilir. Çiftlerin yanlarında daha önceki yıllarda yaptırdıkları tetkik ve tedavilere yönelik bilgileri getirmeleri lüzumsuz zaman ve maddi kaybı engelleyeceği gibi çiftlerin maruz kalacağı fiziksel ve psikolojik travmayı da azaltır. Bu görüşmeden sonra çiftler ayrıntılı olarak muayene edilir. Erkeklerin muayenesi infertilite konusunda uzman ürolog tarafından yapılır. Ardından hormon tetkikleri, mikrobiyoloji ile ve serolojik testler, semen analizi, pelvik ultrasonografi fizik ve genital muayene ile ilgili bölümün hekimleri arasında ortak karar alınarak ne tür bir tedavinin seçileceği belirlenir.

İşte gereken tetkikler

Laboratuvar testleri

Tiroid bezlerini araştırmak amacıyla T3, T4 TSH hormonlarına bakılır. Süt salgılanmasını sağlayan hormon prolaktindir ve infertilitede önemli rol oynar. Gebelik oluştuğunda gebeliği kötü yanda etkileyebilecek viral ajanları saptamak amacıyla B ve C tipi sarılık, HIV (AIDS) ve kızamıkçık incelenir. Diğer mikrobik ajanlardan toksoplazmanın incelenmesi oldukça önemli yer teşkil eder. Ayrıca kansızlığın saptanması ve kan uyuşmazlığının belirlenmesi amacıyla hemogram ve kan grubu testleri uygulanır.


Tanısal uygulamalar

İlaçlı rahim filmi (HSG), rahim içinin ve tüplerin açıklığını araştırmak amacıyla kullanılır. Rahim ağzı yetmezliği, tüberküloz, gelişmemiş rahim, adenomiyozis, polipler, myomlar, rahim anormallikleri bu yöntem vasıtasıyla saptanabilir.