Ortalama olarak bir erkeğin 16 saat uyanık olduğunu düşünecek olursak, her erkeğin seksi günde 8 bin defa düşünmesi gerekirdi. Bu, bir insanın uyanıkken aldığı nefesten bile daha çok...

Seksle ilgili yapılan önemli bir araştırma sonucunda erkeklerin yüzde 54'ü seksi her gün veya günde birkaç defa düşünüyor. Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 43'ü ise ayda veya haftada birkaç defa düşünüyor.

Katılımcıların yüzde dördü ise ayda bir defa düşünüyor.
[onlarda zaten erkek değildir ]Bu defa kadınlar dünyasında seksin ne durumda olduğuna bir bakalım hele. Araştırma, kadın katılımcıların yüzde 19'unun her gün veya günde birkaç, yüzde 67'sinin ayda veya haftada birkaç ve yüzde ondördününse ayda bir defa düşündüğünü ortaya koyuyor.