8- Göbeğin bile bir çekicilik unsuru olarak sunulabilir
"Bu göbek değil sevgilim, aşk halkası"

Ahauhuaha