Yetersiz besin de stres nedeni

İnsanın temel kaynağı enerjidir. Stres faktörleri insanın kontrolü dışında gelişir. Bu yüzden yalnızca ekonomik nedenler değil, gıdasızlık da stresi tetikler.
Zihinsel denge akıl olgusunun duygu ile bütünleşmesidir. Dış dünyayı iyi algılamak için beynimiz yaşadıklarımıza bir anlam vermek için kendini programlar. Beynimizin çalışma sistemi sürekli olarak dış ve iç uyaranlardan bilgiyi koordine etmeye ve anlamlandırarak yönlendirmeye çalışır. Ancak herhangi bir yönlendirmenin düşünsel zekamızı kullanmadan yapılıyor olması bizi gergin davranışlara iter. Bu durumu anlamaya çalışmak çabası da stresli durumun sadece habercisi değil aynı zamanda stresi kalıcı hale getirmenin önemli sebeplerinden biri haline dönüşebilmektedir. Örneğin beyin kandaki kötü yağ oranının yükseldiğini fark ettiğinde kişide oluşan sinirlilik hali daha sert bir durum sergileyeceğinden, vücudun diğer bölümlerine bir uyarı sistemi ile komut ederek yorgunluğu ve midede oluşan ağırlığın giderilmesi yönünde çalışmaları başlattırır. Akıl ve ruh dengesi dengeli olursa biyolojik denge mekanizması sağlıklı olacaktır.

KONTROL DIŞI...
İnsan sisteminin temel kaynağı enerjidir. Kullandığımız enerjiyi hangi koşullarda harcadığımız, aşırı ve uyum sağlanmayan durumlarda var oluş nedenimiz de sorgulanabilmektedir. İlk sorgulamayı kendi kendimizle yaparız. Eğer bununla birlikte duyusal uyarılmanın dengesiz oluşu acılar ve ağrılar devamlılık gösteriyorsa sosyal etkileşimde zayıf ve kişi için hayat anlamsız geçecektir. Bazı stres faktörleri insanın kontrolü dışında cereyan etmektedir. Genellikle fiziksel olan bu faktörler doğasal olabileceği gibi besin yetersizliği, artı ekonomik buhranlar sinsilesi insan ve topluluklarını sarsan ve strese iten temel faktörlerden biridir.

Olaylara verilen anlamlar etkiler
İnsanların yaşadığı olaylar ile bu olaylara verdikleri anlam stres yoğunluğunu nasıl yaşadıklarına ilişkin bir ipucu verir. Eğer bir öğrenci kendisinin başarısız olduğunu düşünüyorsa ve bir-iki kez hocası tarafından uyarıldıysa, kendi başarısızlığına yorduğu için "Tekrar başarısız olabilirim" duygusu ile stres yaşayacaktır. "Kişileri etkileyen olaylar değil, olaylara verdikleri anlamlardır."