`Babanız gibi bir baba olmak` size ne anlam ifade ediyor?