İki kör aynı tabaktan köfte yiyormuş.Birisi diğerine:
_Niçin,demiş,ikişer ikişer alıyorsun?
_Sen de körsün,demiş diğeri,nereden biliyorsun?
_Kendimden pay biçiyorum.
***
"Hep nefis çıkar karşıma ölüp ülüp dirilsem,
İnsandan kaçmak kolay kendimden kaçabilsem!"der N.Fazıl.
Kendinden kaçmak zordur,kendine takılmamak...Dünyayı şahsi kıstaslar ile hesaba çekip yargılamamak...Bilmediği şeyler hakkında,zanlarına göre ahkam kesmemek zordur.Kötü zandan kurtulmak edep ister,ilim ister,irfan ister.En önemlisi de haddini bilmek gerekir.
"Sen bu koşuyu kaybetmezdin yiğidim,
Gölgen ayaklarına çelme takmasaydı."der A.Nihat.
Evet,gölgeler ayaklara çelme takınca,körler kendinden pay biçip alemi suçlar.
Allah(cc) kendimize ve gölgelerimize yenik düşmemeyi nasip eylesin.