bulunduğu yeri terkederim,ilişkimi keserim/boşarım