Facebook'ta Yüz Ararken Yüzsüz Olmak.

Facebook, yüz milyonların buluştuğu mekân. Face, Türkçe karşılık olarak "yüz, surat" anlamına gelmekte. buralara arkadaşlarını bulmaya geliyorlar, yani eskilerden birkaç surat görebilmek için uğruyorlar. Ama nedense bazen yüzsüz olmaktan da çekinmiyorlar. Bunun en güzel örnekleri "şu gruba gelirsen profilin şekil alır" gibisinden grup yaratanlardır. Bunun gibi birçok örnek var. Grup kurucularının üye olanlara verdikleri vaadler siyasetçileri bile geçti. Kenan Şeranoğlu bile böyle bir zincir kuramamıştı. (Bkz: Titan Saadet Zinciri)

Kimilerinin eğlencediye başladığı bu gruplar zamanla tehlikeli boyutlara varabiliyor. Çoğunun hiçbir amacı olmadığı gibi, bazılarının amaçları yok değildir. Bu tür gruplara üyelerin ilgi gösterdiğini gören bilgi avcıları boş durmayıp çeşitli vaatlerle kurdukları gruplara katılan üyelerin kişisel bilgilerini alıp veritabanlarına kaydetmekteler. "Gruba gel, arkadaşlarını getir profilinde müzik çalsın, profiline renkli tema eklensin, Facebook Gold ayrıcalıklarından yararlan" şeklinde çoğalıp büyüyen gruplar, aslında birer bilgi toplama merkezidir. Bu tür gruplarda verilen vaatlerin hiçbir aslı astarı yoktur. Şunu söyleyeyim. Facebook'un profilde müzik çaldırma, renkli tema uygulaması, ya da Gold, Premium, Silver v.s. gibi üye kademelendirmesi gibi hiç bir hizmeti mevcut değildir. Yapıyoruz diyenler yalan söyler. Eğer böyle birşey olsa en başta Facebook bunun reklamını yapar, bütün üyelerinin karşısına duyuruyu asardı.

Bu gruplara elini veren kolunu kaptırır. Benden söylemesi. Ben bu grup kurucularına Barefacedbook'cu (yüzsüz) diyorum... Bu gruplara en güzel cevabı dalga geçmek maksadıyla kurulan "FACEBOOK'tayken osurdunuz! Bunu kimler hissetti bilmek ister misiniz?" grubudur. Grubun kurucusuna şahsen teşekkür etmek isterim. Bu tür gruplara üye olarak prim verildikçe, bu yüzsüzlerin de gün geçtikçe sayısı artmakta maalesef. Bu gruplara üye olmaktan şiddetle sakının.

Atıf Yıldırım