Sağlıklı toplumsal yaşam için empati kurabilmek önemli midir?