t4 - Anadolu'nun zengin takı kültürüAnadolu'nun zengin takı kültürü

Bir kültürler mozaiği olan Anadolu ve Mezopotamya'da antik uygarlıklardan günümüze her dönemde kendini ait bir tarz görülür. Yaşam biçimi ve takı formları birbirine bağlı şekiller alır. Hititler'den bugüne Anadolu'da kullanılan sembol ve figürlerde ise bir devamlılık dikkati çeker. Örneğin aaaal ve taşlarla süslü takıların kullanıldığı Orta Asya Türk el işçiliğinde takılara değerli taşlar mıhlama ile yerleştirildi. Türkmen kadınları için her takının sosyal statü anlamı vardı. Özellikle ticaretn geliştiği şehirlerde takı önemli bir işleve sahipti. Suriye'den çıkarılan Antik Çağ Palmira heykellerindesmilev - Anadolu'nun zengin takı kültürü kadınlar servet ve gücü simgeleyen takılarıyla birlikte gösterilmiştir. Antik Yunan takılarında tanrı ve tanrıça figürleri yaygın olarak kullanılırdı. Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit ve Eros figürleri en çok tercih edilenlerdi.t5 - Anadolu'nun zengin takı kültürü
Afrika'da Masai kabilesi kadınlarının kullandığı kolları ve bacakları saran bilezik modellerinin Güney Asya'da ve hatta Anadolu'da da kullanılmış olması kültürel etkileşimlerin bir işaretidir.

Anadolu Türk kadınları nazara karşı Hamail kolye takar ve bunun bolluk bereket getireceğine inanırdı. İslam öncesi bir inanış olan bu gelenek hala etkisini sürdürmektedir. Üçgen yapılı kolyenin
sarkaçları 3smilev - Anadolu'nun zengin takı kültürü5smilev - Anadolu'nun zengin takı kültürü7smilev - Anadolu'nun zengin takı kültürü9smilev - Anadolu'nun zengin takı kültürü12 gibi kutsal kabul edilen sayılarla düzenlenmiştir. Anadolu'da büyü ve nazardan korunmak için yapılmış takıların çoğunluğu göz ve el biçimindedir. Dini inançların yanısıra gelenekler de takılar da önemli bir rol oynar. Anadolu kültüründe Antik dönemden günümüze kadn başlıkları önemli bir takı alanıdır. Başlıklarsmilev - Anadolu'nun zengin takı kültürü taçsmilev - Anadolu'nun zengin takı kültürü saçsmilev - Anadolu'nun zengin takı kültürü süslemelerismilev - Anadolu'nun zengin takı kültürü hızmalarsmilev - Anadolu'nun zengin takı kültürü ön kol ve pazıyasmilev - Anadolu'nun zengin takı kültürü bazen de ayak bileklerine takılan halhal ve baldırlara takılan bileziklersmilev - Anadolu'nun zengin takı kültürü yüzüklersmilev - Anadolu'nun zengin takı kültürü saç iğneleri hep 30 bin yıllık tarih üzerinde şekillenmiştir. Anadolu kadınlarının Hititler'den günümüze kadar giysilerinin temel renklerinin ve biçimlerinin değişmediği görülür.