Siz bu ikisinden hangisini tercih ediyorsunuz...?

Bir olay karşısında mantığınızı mı...Yoksa duygularınızı mı dinlersiniz...?

Tabiki bu çeşitli olaylarda farklılık gösterebilir...Genel anlamda hangisini dinliyorsunuz...?