İnsanın bilme, düşünme, hareketlerini düzenleme yetisi. Akıl sayesinde çeşitli hükümler arasındaki mantık bağlılıkları kavranır, çeşitli olayların kanunları bulunur ve bu kanunlara dayanarak gelecek hakkında hüküm verilebilir. Başka bir deyimle akıl, çağrışımlar ve iç güdülerle değil, düşünceyle hüküm vermek ve hareket etmek yetişidir. İyi düşünmek, doğruyu yapmak, iyiyi kötüden ayırma yetisinde olan akıl, yalnız insana mahsus bir özellik sayılmaktadır. Akıldoğru ve yanlış olduğu anlaşılır, olayların sebepleri araştırılır, yapılacak şeylerin bir amaç için yapılması mümkün olur. sayesinde bir hükmün