yAPTIĞIN iYİLİKLERDEN hEMEN kARŞILIK bEKLEME
zAMANI gELİNCE o sENİ bULACAKTIR